Individuální péče přináší možnost volby, vyberte si svoji porodní asistentku

16. 5. 2024

Velmi nám záleží na tom, aby od nás maminka odcházela s těmi nejlepšími zážitky a dojmy z porodu, proto vedení gynekologicko-porodnického oddělení vychází vstříc opakovaným požadavkům budoucích maminek a přináší nyní možnost vybrat si svojí porodní asistentku, která je doprovodí k porodu.

Všechny naše porodní asistentky jsou vstřícné a empaticky přistupují ke všem budoucím maminkám, nicméně některé ženy si přejí mít u sebe známou spřízněnou duši, proto jsme naše služby rozšířili o tuto možnost. Navázání vztahu mezi porodní asistentkou a rodící ženou, vzájemné pochopení a porozumění může pomoci nastolit potřebnou atmosféru klidu a jistoty.

V naší porodnici tuto službu nabízejí erudované a vzdělané porodní asistentky s praxí, které jsou zvyklé pracovat samostatně. Znají filozofii našeho pracoviště, pečují o ženu v těsné spolupráci s našimi lékařkami a lékaři. Při příjmu na porodní sál službukonající lékař rozhoduje, zda porod povede porodní asistentka samostatně nebo v spolupráci s lékařem.

Jak tedy daná služba funguje?

Porodní asistentku si vyberete na webových stránkách Altoa. Před porodem se s porodní asistentkou seznámíte a obě tak budete již dopředu vědět, jaká je vaše představa. Porodní asistentka bude následně od 38. týdne těhotenství kdykoliv připravena jet s vámi k porodu, bude s vámi po celou dobu pobytu na porodním sále do doby, než budete přeložena na poporodní oddělení.

Co všechno je součástí služby?

  • dvě osobní setkání před porodem
  • držení pohotovosti od 38. týdne těhotenství a konzultace ohledně zdravotního stavu. 
  • konzultace porodního plánu
  • prohlídka porodního sálu a oddělení šestinedělí v Porodnici U Sluneční brány
  • sestavení seznamu věcí a dokumentů potřebných pro pobyt v porodnici
  • odebrání a sepsání anamnézy a porodopisu
  • doprovod po celou dobu pobytu na porodním sále
  • návštěva po porodu na oddělení šestinedělí

Vybranou porodní asistentku doporučujeme kontaktovat po 25. týdnu těhotenství. Tato služba není hrazena ze zdravotního pojištění.