Postup při vyřizování stížnosti

Vážené pacientky, vážení pacienti,

naším dlouhodobým cílem je spokojenost se službami nemocnice, vstřícnost personálu a kvalita péče.
V případě závažné nespokojenosti s našimi službami máte právo podat stížnost. Především bychom rádi, aby k vyřešení Vaší nespokojenosti či jiných potíží došlo ihned při jejich vzniku. Neváhejte se obrátit na vedoucí pracovníky pracoviště, primáře nebo vedoucí sestru.

V případě, že nedošlo k uspokojivému řešení Vašeho problému, máte právo podat stížnost formálním způsobem:

Kdo může stížnost podat?

Co musí stížnost obsahovat?

Pokud stížnost nemá tyto náležitosti, není srozumitelná nebo je nečitelná nebo je k jejímu vyřešení třeba doplnit údaje, vyzveme Vás k doplnění.
Anonymními stížnostmi se zabýváme pouze v mimořádně závažných případech.

Jak a kde lze stížnost podat?

Co bude následovat?

V případě, že nebudete spokojeni se způsobem řešení stížnosti, můžete se obrátit na Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor zdravotnictví.

Podání stížnosti nemá žádný vliv na další poskytování služeb.