prohlédnout si oddělení ×

Urologické oddělení

Naše urologické oddělení disponuje trojlůžkovými a dvojlůžkovými pokoji, které jsou velmi moderně a nadstandardně vybavené, včetně vlastního sociálního zařízení. Dvě lůžka jsou vybavena monitorovacími systémy vitálních funkcí. Jsou zde hospitalizováni pacienti s potřebou urologického operačního výkonu anebo potřeby konzervativní specializované urologické péče. Současně úzce kooperujeme s chirurgickými a s dalšími odděleními naší nemocnice. Pooperační péče u pacientů po větších urologických operacích je zajištěna na jednotce intenzivní péče nemocnice k monitoraci pooperačního stavu. Poté se pacienti vracejí zpět na standardní urologická lůžka.

Ambulance

K dispozici máme několik urologických ambulancí, které najdete v AKESO POLIKLINICE v Praze, v Rehabilitační nemocnici Beroun a tři ambulance jsou v Nemocnici Hořovice. Všechny disponují širokou škálou moderních diagnosticko-terapeutických přístrojů.


Ambulance poskytují komplexní spektrum urologické péče od základních fyzikálních vyšetřovacích metodik po kompletní přístrojová a funkční vyšetření.
Disponují velmi kvalitními sonografickymi přístroji, kterými se provádí neinvazivní vyšetření močových cest, současně slouží k bioptickému vyšetření prostaty a to včetně fúzní biopsie pomocí zobrazení z magnetické resonance a také k funkčnímu vyšetření močových cest.


Dále nabízíme možnost komplexního urodynamického vyšetření, které slouží ke zhodnocení funkčních poruch dolních cest močových.

Ambulance disponují nejmodernějším typem videocystoskopu. Tímto přístrojem lze velmi detailně a hlavně šetrně diagnostikovat onemocnění močové trubice a močového měchýře (souhrnně dolních cest močových).


Ve spolupráci s laboratoří lze nabírat celou škálu laboratorních hodnot, včetně nejmodernějších nádorových markerů (PSA, fPSA, PHI apod..) a hormonů.
Při stanovování diagnóz kooperujeme s oddělením radiodiagnostiky (CT, MR, RTG).


Urologický ambulantní provoz zajištují každý všední den lékaři urologického oddělení Nemocnice Hořovice a to i v Rehabilitační nemocnici Beroun a v AKESO POLIKLINIVCE v Praze, kde se nachází i dětská urologická ambulance.


Nejčastější ambulantní výkony:

  • Biopsie prostaty, včetně MRI Fúzní biopsie prostaty
  • Urodynamické vyšetření a uroflowmetrie
  • Flexibilní cystoskopie
  • Ultrasonografické vyšetření

Sálová péče

Na urologickém operačním sále je prováděno komplexní spektrum endourologických výkonů (operace přes cesty močové bez nutnosti řezu – tzv. endoskopie) se superspecializací na řešení litiázy (kamenů v močových cestách). K řešení této problematiky máme k dispozici holmiový laser a přístroj Shockpulse, které používáme k drcení močových konkrementů (kamenů). Dále využíváme nejmodernější zobrazovací techniku, sloužící k endourologickým výkonům a také 3D laparoskopickým výkonům. K odstraňování tumorů močového měchýře a operacím prostaty je používána bipolární technika, která je šetrnější k pacientovi a zlepšuje pooperační průběh. Současně je připravována do provozu laserová enukleační technika řešení benigní hyperplazie prostaty HoLEP (při nenádorovém zvětšení prostaty). Zde jsou ošetřováni pacienti, u kterých je nutné provést klasické otevřené výkony na genitálu, prostatě či na ledvinách. V neposlední řadě řešíme problematiku inkontinence formou závěsných operací (operace pomocí tzv. pásek). Operativa je tedy směřována k miniinvazivním, endourologickým operacím a také maximálně záchovným operacím na ledvinách. Stran velkých onkologických výkonů na prostatě a na močovém měchýři spolupracujeme s urologickými centry, které disponují robotickým systémem Da Vinci. Nejvíce pak s Urologickou klinikou FN Motol.

Spektrum zákroků:

  • endourologie - cystoskopie, uretero a renoskopie včetně flexibilní, transuretrální resekce prostaty (TURP), transuretrální resekce tumoru moč. měchýře (TURT), zavedení ureterálního stentu, aplikace botoxu do stěny moč. měchýře,
  • výkony na zevním genitálu - cirkumcize, operace hydrokély a spermatokély, orchiektomie, frenuloplastika
  • výkony na močové trubici - optické uretrotomie, meatoplastika, uretroplastika,
  • nefrektomie včetně laparoskopické, resekce ledviny, punkční epicystostomie, punkční nefrostomie, perkutánní extrakce konkrementu (PEK),
  • abraze kondylomat, excize karankuly, cystolitotripse, laparoskopická ablace cysty ledviny, transvezikální prostatektomie (TVPE)
  • Placené urologické výkony - Vasektomie: 16 000 Kč

Ambulance

Objednání tel. č. 14 500
Ambulance tel. č. 311 553 019 / 311 553 029

Oddělení

Informace o stavu pacienta I 14:00 - 15:00 tel. č. 311 553 023 
   

 

Základní předoperační vyšetření s Vámi provede Váš praktický lékař. Při výkonech na močových cestách je vždy nutno vyšetřit i přítomnost bakterií v moči, tzv. kultivace moči. Pokud se přítomnost bakterií v moči potvrdí, je nutné před výkonem tento nález přeléčit cílenou antibiotickou léčbou.

V den příjmu se ráno dostavte na chirurgickou příjmovou ambulanci. Následně s Vámi anesteziolog zkonzultuje stav a možnost anestezie. Poté se přesunete na urologické oddělení, kde si Vás převezmou naši lékaři.

S sebou si nezapomeňte interní předoperační vyšetření včetně doplňkových vyšetření, laboratorních výsledků a další nezbytné dokumenty.

Doporučené časy pro návštěvy na oddělení urologie jsou každý den od 14 do 18 hodin nebo dle osobní domluvy.

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze osobám, které pacient písemně určil v souhlasu s hospitalizací při příjmu do nemocnice. Informace poskytuje ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami na oddělení.

Urologický výkon - Vasektomie: 16 000 Kč

MUDr. Martina Korčáková

Ordinační doba

Urologická ambulance

Urologická ambulance č.1 (přízemí)
St 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00