prohlédnout si oddělení ×

Urologické oddělení

Naše urologické oddělení disponuje trojlůžkovými a dvojlůžkovými pokoji, které jsou velmi moderně a nadstandardně vybavené, včetně vlastního sociálního zařízení. Dvě lůžka jsou vybavena monitorovacími systémy vitálních funkcí. Jsou zde hospitalizováni pacienti s potřebou urologického operačního výkonu anebo potřeby konzervativní specializované urologické péče. Současně úzce kooperujeme s chirurgickými a s dalšími odděleními naší nemocnice. Pooperační péče u pacientů po větších urologických operacích je zajištěna na jednotce intenzivní péče nemocnice k monitoraci pooperačního stavu. Poté se pacienti vracejí zpět na standardní urologická lůžka.

Ambulance

K dispozici máme 2 urologické ambulance, které disponují širokou škálou moderních diagnosticko-terapeutických přístrojů. Ambulance zajišťuje komplexní spektrum urologické péče, od základních fyzikálních vyšetřovacích metodik až po kompletní přístrojová a funkční vyšetření. Disponujeme velmi kvalitním sonografickým přístrojem, kterým se provádí neinvazivní vyšetření močových cest. Současně slouží k bioptickému vyšetření prostaty (včetně fúzní biopsie pomocí zobrazení z magnetické rezonance) a také k funkčnímu vyšetření močových cest. Dále je zde možnost komplexního urodynamického vyšetření, které slouží ke zhodnocení funkčních poruch dolních cest močových. Ambulance disponuje nejmodernějším typem videocystoskopu. Tímto přístrojem lze velmi detailně a šetrně diagnostikovat onemocnění močové trubice a močového měchýře (souhrnně dolních cest močových). Ve spolupráci s laboratoří lze nabírat celou škálu laboratorních hodnot, včetně nejmodernějších nádorových markerů (PSA, PHI apod.). Při stanovování diagnóz také kooperujeme s oddělením radiodiagnostiky (CT, MR, RTG). Urologický ambulantní provoz zajištují každý všední den lékaři urologického oddělení, a to i v Rehabilitační nemocnici Beroun a v dětské urologické ambulanci v Diagnostickém centru Nemocnice Hořovice v Praze.

Nejčastější ambulantní výkony:

 • Biopsie prostaty, včetně MRI Fúzní biopsie prostaty
 • Urodynamické vyšetření a uroflowmetrie
 • Flexibilní cystoskopie

Sálová péče

Na urologickém operačním sále je prováděno komplexní spektrum endourologických výkonů (operace přes cesty močové bez nutnosti řezu – tzv. endoskopie) se superspecializací na řešení litiázy (kamenů v močových cestách). K řešení této problematiky máme k dispozici holmiový laser a přístroj Shockpulse, které používáme k drcení močových konkrementů (kamenů). Dále využíváme nejmodernější zobrazovací techniku, sloužící k endourologickým výkonům a také 3D laparoskopickým výkonům. K odstraňování tumorů močového měchýře a operacím prostaty je používána bipolární technika, která je šetrnější k pacientovi a zlepšuje pooperační průběh. Současně je připravována do provozu laserová enukleační technika řešení benigní hyperplazie prostaty HoLEP (při nenádorovém zvětšení prostaty). Zde jsou ošetřováni pacienti, u kterých je nutné provést klasické otevřené výkony na genitálu, prostatě či na ledvinách. V neposlední řadě řešíme problematiku inkontinence formou závěsných operací (operace pomocí tzv. pásek). Operativa je tedy směřována k miniinvazivním, endourologickým operacím a také maximálně záchovným operacím na ledvinách. Stran velkých onkologických výkonů na prostatě a na močovém měchýři spolupracujeme s urologickými centry, které disponují robotickým systémem Da Vinci. Nejvíce pak s Urologickou klinikou FN Motol.

Spektrum zákroků:

 • endourologie - cystoskopie, uretero a renoskopie včetně flexibilní, transuretrální resekce prostaty (TURP), transuretrální resekce tumoru moč. měchýře (TURT), zavedení ureterálního stentu, aplikace botoxu do stěny moč. měchýře,
 • výkony na zevním genitálu - cirkumcize, operace hydrokély a spermatokély, orchiektomie, frenuloplastika
 • výkony na močové trubici - optické uretrotomie, meatoplastika, uretroplastika,
 • nefrektomie včetně laparoskopické, resekce ledviny, punkční epicystostomie, punkční nefrostomie, perkutánní extrakce konkrementu (PEK),
 • abraze kondylomat, excize karankuly, cystolitotripse, laparoskopická ablace cysty ledviny, transvezikální prostatektomie (TVPE)
 • Placené urologické výkony - Vasektomie: 12 000 Kč

Ambulance

Objednání tel. č. 14 500
Ambulance tel. č. 311 553 019 / 311 553 029

Oddělení

Informace o stavu pacienta I 14:00 - 15:00 tel. č. 311 553 023 
   

 

Základní předoperační vyšetření s Vámi provede Váš praktický lékař. Při výkonech na močových cestách je vždy nutno vyšetřit i přítomnost bakterií v moči, tzv. kultivace moči. Pokud se přítomnost bakterií v moči potvrdí, je nutné před výkonem tento nález přeléčit cílenou antibiotickou léčbou.

V den příjmu se ráno dostavte na chirurgickou příjmovou ambulanci. Následně s Vámi anesteziolog zkonzultuje stav a možnost anestezie. Poté se přesunete na urologické oddělení, kde si Vás převezmou naši lékaři.

S sebou si nezapomeňte interní předoperační vyšetření včetně doplňkových vyšetření, laboratorních výsledků a další nezbytné dokumenty.

Doporučené časy pro návštěvy na oddělení urologie jsou každý den od 14 do 18 hodin nebo dle osobní domluvy.

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze osobám, které pacient písemně určil v souhlasu s hospitalizací při příjmu do nemocnice. Informace poskytuje ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami na oddělení.

Urologický výkon - Vasektomie: 16 000 Kč

MUDr. Petr Běhounek

/ Primář urologického oddělení

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • LF UK Plzeň - 2006

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • atestace v oboru urologie - 2012
 • primářská licence ČLK - 2018
 • postgraduální studium - téma nádorové markry - 2009 - 2012

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • primář urologického oddělení - 2019 - dosud
 • vedoucí lékař urologického ordinariátu - 2017 - 2019

Předchozí praxe:

 • privátní urologická ambulance - 2014 - dosud
 • lektor LF UK v Plzni - 2012 - 2013
 • lektor Fakulta zdravotnických studií ZČU - 2014 - 2017
 • lékař Urologické kliniky FN Plzeň - 2006 - 2017
 • vedoucí lékař pooperačního oddělení urologické kliniky FN Plzeň - 2015 - 2017

 

Kontakt

Ordinační doba

Urologická ambulance

Indikační ambulance (objednání operací)
Po 11:00 – 12:00
St 13:00 – 15:00
Objednání po domluvě se sestrou v rámci ambulance.

Výkony
Po 13:00 – 14:00
Objednání po domluvě se sestrou v rámci ambulance.