Díky novému přístroji jsme schopni přesnější diagnostiky karcinomu prostaty

19. 7. 2020

V Nemocnici Hořovice kontinuálně obnovujeme přístrojové vybavení na všech pracovištích.

„Karcinom prostaty je druhé nejčastější zhoubné nádorové onemocnění u mužů (po zhoubných novotvarech kůže). Na urologické oddělení jsme nyní zakoupili přístroj, díky kterému budeme moci provádět lepší diagnostiku tohoto onemocnění. Jedná se o ultrasonograf bKSpecto a dále přístroj pro provádění tzv. fúzní biopsie prostaty,“ řekl provozně-technický náměstek Nemocnice Hořovice Tomáš Petsinis.

„Abychom mohli diagnostikovat karcinom prostaty, musíme nejprve provést tzv. biopsii, nebo-li odběr vzorku tkáně k histologickému vyšetření. Někdy jsou však ložiska tak malá, že je velmi obtížné tkáň odebrat. Proto někteří pacienti podstupují nejprve magnetickou rezonanci prostaty, která nám přesně detekuje i tyto drobná ložiska v prostatě. Poté se obraz z magnetické rezonance přenese do speciálního přístroje, který nám spojí obrazy z magnetické rezonance a ultrasonografie. Následně se proveden odběr vzorků z těchto podezřelých ložisek,“ popisoval lékař urologického oddělení MUDr. Tomáš Vavřík a dodal: „V České republice je vyšetření fúzní biopsií stále málo dostupným vyšetřením. V tomto směru jsme první v České republice, kteří mají možnost propojení fúzního systému se sonografem bKSpecto. Můžeme tak provádět cílenou biopsii, díky které jsme schopni lépe detekovat nádorové onemocnění a zároveň tak zajistit lepší péči o pacienta, poněvadž nyní není nutné biopsii opakovat pro nedostatečný odběr tkáně, k čemuž občas docházelo.“

Galerie

Díky novému přístroji můžeme provádět cílenou biopsii, díky které jsme schopni lépe detekovat nádorové onemocnění a zároveň tak zajistit lepší péči o pacienta.