VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ×

Porodnice U Sluneční brány

Porodnické oddělení zajišťuje komplexní péči o ženy z přirozené spádové oblasti Hořovic, ale i širokého okolí. Porodnictví je základním oborem primární zdravotní péče a jeho náplní je péče o ženu a plod v těhotenství, při porodu a péče o ženu v šestinedělí. Spektrum péče porodnického oddělení spočívá v zajištění základní léčebné konzervativní a chirurgické péče.

Vážené nastávající maminky, rádi bychom Vám oznámili, že provoz porodnice U Sluneční brány není a nebude v souvislosti s výpověďmi lékařů z přesčasů nijak omezen.

 

Porodnice „U Sluneční brány“ je součástí hořovické nemocnice. Nabízí kvalitní odbornou péči jak o těhotné a rodící ženy, tak o ženy po porodu, která odpovídá poznatkům současného moderního porodnictví. Snahou zkušeného personálu je zajištění individuálního přístupu v péči o rodičku. Uvědomujeme si neopakovatelnost chvíle pro maminku i její okolí. Přejeme si, aby naše rodičky odcházely domů se zdravými dětmi a s hezkými vzpomínkami.

V naší nemocnici jsou přijímáni do péče novorozenci od 30. týdne těhotenství. Jejich péče je zajištěna v rámci dvou samostatných oddělení, oddělení fyziologických novorozenců a jednotkou intenzivní péče s intenzivními plně technicky vybavenými lůžky a lůžky v systému rooming in. V roce 2014 byl oddělení udělen statut Perinatologického centra intermediární péče.

V naší Porodnici U Sluneční brány klademe důraz na individuální partnerský přístup mezi rodičkou a naším personálem. Pokud je třeba nějak do porodu zasahovat, snažíme se s maminkami o dané situaci komunikovat, nabízet různé varianty, vše vysvětlit a společně dospět k rozhodnutí.
Během porodu se snažíme navázat s budoucími rodiči důvěrný vztah. Naším úsilím je, nejen aby žena odcházela z porodnice zdravá se zdravým miminkem, ale aby odcházela s dobrým pocitem z porodu.

Lékaři gynekologie a porodnictví spolupracují s odborníky neonatologie a anestesiologie, ale i jiných oborů jako chirurgie, urologie, vnitřního lékařství, endokrinologie, radiologie, onkologie, dermatovenerologie, genetiky, sexuologie a dalších.

 

K PORODU NEREGISTRUJEME!

 

V 36.-37. týdnu těhotenství jste odeslána Vaším ošetřujícím gynekologem k tzv. check-in, tj. první návštěvě v poradně pro těhotné. V rámci poradny je odebrána Vaše anamnéza, provedeno vyšetření, včetně CTG monitoringu. Tímto jsou zhodnocena rizika pro další průběh těhotenství a porod. Je zde dán i prostor na Vaše dotazy a prodiskutování porodního přání/plánu. Termín návštěvy si zajistěte s předstihem na níže uvedeném kontaktu. Při fyziologickém průběhu těhotenství po dohodě s naším ambulantním lékařem můžete další péči absolvovat u svého ošetřujícího gynekologa nebo Vás s Vaším souhlasem do péče převezmeme. Pokud náš lékař poradny pro těhotné zhodnotí Váš stav jako rizikový a budete chtít rodit v našem zařízení, jsou tímto nutné od 36.-37. týdne těhotenství pravidelné týdenní návštěvy v poradně pro těhotné s CTG monitoringem.

K návštěvě gynekologické ambulance – poradny pro těhotné - v hořovické nemocnici se přímo objednejte přes centrální recepci nemocnice na přímé lince 14 500 nebo použijte objednávkový formulář na webových stránkách nemocnice NH či osobní návštěvou v recepci. Bližší informace ohledně provozu této ambulance najdete na Gynekologická ambulance.

 

STRUKTURA ODDĚLENÍ:

Porodnické oddělení se nachází ve 3. patře hlavní budovy a je tvořeno porodním sálem a oddělením šestinedělí.

Upozorňujeme, že v době 17:00 – 6:30 hod. je hlavní vchod uzavřený a pro vstup do nemocnice je nutné využít boční vchod Centrálního příjmu.

Porodní sál se může pyšnit krásnými moderními prostory, které prošly před dvěma lety kompletní rekonstrukcí. Porodní sál se skládá ze 4 samostatných porodních pokojů a operačního sálu, který je součástí tohoto traktu. Tyto prostory jsou vybaveny přístrojovou technikou pro poskytnutí péče jak pro rodičku, tak pro novorozence. Všechny porodní pokoje mají polohovací lůžko a lůžko pro ošetření novorozence, vlastní koupelnu s toaletou, televizi, wi-fi a zázemí pro otce. Rodička je po celou dobu od příjmu, po samotný porod, až po převoz na oddělení šestinedělí na jednom pokoji. Všechny porodní místnosti, jejich barvy i motivy mandal mají za cíl co nejvíce navodit rodičkám pocit klidu a pohody. 

Oddělení šestinedělí nabízí:

 • 3x nadstandardní pokoj (jednolůžkový)
 • 9x standardní pokoj (dvoulůžkové)
 • 1 pokoj IMP (třílůžkový) – pokoj s monitorovanými lůžky pro péči o matky po operativním porodu
 • dle obsazenosti oddělení je možné hospitalizovat na druhém lůžku otce dítěte - rezervace pokojů pro společný pobyt s otcem dítěte se neprovádí a lze jej využít po dohodě s personálem oddělení dle aktuální obsazenosti oddělení.

Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnami se sprchou a WC, ledničkou, televizí a zázemím pro péči o novorozence.

Porodnici si však můžete kdykoliv prohlédnout z pohodlí domova díky naší virtuální prohlídce.

 

CO NABÍZÍME:

Průběh porodu

Budoucím maminkám v naší porodnici U Sluneční brány chceme připravit co nejpříjemnější prostředí. Naším cílem je zajistit budoucí mamince co největší míru soukromí, tudíž se snažíme, aby o rodičku vždy pečovala v rámci služby jedna porodní asistentka, případně jeden lékař.

Porody se necháváme běžet přirozeně vlastním tempem, pokud není dítě ani matka v ohrožení. Každé těhotenství je jiné, stejně tak každé dítě je jiné. Některé děti potřebují více času na to, aby prošly porodními cestami. Každý porod je jiný. Některé jsou rychlejší a jiné pomalejší. Porod probíhá v intimní atmosféře, kdy je možné individuálně nastavit osvětlení. Snažíme se minimalizovat množství personálu na pokoji.

Polohy u porodu

U nás mají maminky během porodu volnost pohybu. Mohou využívat řadu pomůcek, které pomáhají zvládat kontrakce a napomáhají průběhu porodu. Mezi pomůcky patří různé velikosti míčů, žíněnky, či závěsný systém Combitrack. Ve všech pokojích jsou polohovatelné postele, které jsou velmi variabilní a umožňují najít polohu, která vyhovuje všem maminkám. Většina žen nakonec rodí na porodní posteli v polosedu nebo na boku. K dispozici je i porodní stolička. Volba polohy záleží však na mamince.
Během porodu zkoušíme různé polohy a snažíme se najít tu nejvíce vyhovující.

Tlumení bolesti

Tlumení bolesti je závislé na přání budoucí maminky. Doporučení je vždy přizpůsobeno aktuálnímu stavu v průběhu porodu. Nejprve klademe důraz na nefarmakologické metody tlumení bolesti.  Farmakologické metody řešení bolesti samozřejmě nabízíme také.

 

Nefarmakologické metody tlumení bolesti

 • Možnost volného pohybu a zaujímání úlevových poloh. Maminky mohou využít různé velikosti míčů, žíněnku, porodní stoličku, či porodní systém Combitrack.
 • Relaxační dýchaní. V každé fázi porodu se hodí jiný typ dýchání, které maminkám naše porodní asistentky doporučí.
 • Hydroterapie. V první době porodní je u maminek oblíbené setrvání ve sprše či ve vaně. Masážní sprchy jsou součástí všech porodních boxů, vana je k dispozici na jednom porodním pokoji.
 • Šátkování. Na porodnici je k dispozici řada šátků – bavlněné i rebozo, které se dají použít v různých fázích porodu k úlevě od bolestí či podpoře postupu porodu.
 • Bylinná napářka pomáhá uvolnit svalové napětí a tím pomáhají zvládat bolest a kontrakce, zvlhčuje porodní cesty, a dokonce může pomoci znovu nastartovat zastavený porod. Také má vliv na elasticitu hráze a předcházení jejímu poranění.
 • Aromaterapie. Vhodně zvolená aromaterapie pomáhá vyvolat pocity uvolnění, zklidnění i povzbuzení. Na výběr máme několik druhů aroma vůní, které lze použít pomocí aromalampy, koupelového či masážního oleje. Aromaterapii připravujeme individuálně pro klientku a její porod zdarma.

 

V případě, že nefarmakologické metody tišení bolesti nestačí, podáváme farmakologické prostředky.

Mezi nejvíce žádané patří Entonox, známý jako rajský plyn. Jde o účinné a bezpečné inhalační analgetikum, které má rychlý nástup i ústup účinku. Jeho užití je vhodné v závěru porodu.

Od samotného začátku porodu můžeme doporučit spasmolytické čípky, které uvolňují porodní cesty. Během porodu máme možnost podání epidurální analgezie. Epidurální analgezie je nejúčinnější metodu tišení bolesti během porodu. Pokud není medicínská kontraindikace, tj. jsou splněny podmínky pro její podání, je součástí standardní péče bez poplatku. O podání epidurální analgezie rozhoduje po dohodě s rodičkou porodní asistentka a lékař.

Dále nabízíme analgezii podávanou do žíly či do svalu. Účinkuje zhruba hodinu a lze jí použít opakovaně.
Z uvedených prostředků tlumení bolesti je zpoplatněno použití rajského plynu, bylinné napářky a vany.

 

Doprovod u porodu

Po celou dobu pobytu rodičky na porodním sále je samozřejmostí přítomnost maximálně dvou doprovázejících osob bez poplatku, kterou může být kdokoliv – otec dítěte, dula, porodní asistentka, … Soukromá porodní asistentka může být pouze jako doprovod rodičky s právy a povinnostmi osoby blízké. Pokud je nutné vést porod císařským řezem, je umožněno rodičkám, aby je v  tomto případě doprovázel otec dítěte.

Snažíme se, aby se během porodu minimalizoval počet přítomných osob na porodním pokoji. Tímto preferujeme tzv. systém primární péče, kdy se o rodičku na porodním sále stará jedna porodní asistentka v rámci služby.

 

NA CO SE BUDOUCÍ MAMINKY ČASTO PTAJÍ?

Zavádění kanyly

Pokud se jedná o fyziologický porod a maminka si kanylu nepřeje, není nutné kanylu preventivně zavádět.
Kanylu je nutné zavést maminkám, které mají pozitivní výtěry GBS (vyšetření v 36. týdnu těhotenství) z důvodu podání antibiotik; a pak těm, které chtějí využívat tlumení bolesti v podobě epidurální analgezie či infuze s analgetikem podávaným do žíly. Vždy záleží na individuální dohodě.

Klyzma (klystýr)

V dnešní době se klyzma rutinně již nepodává. Jeho použití je na individuální dohodě s budoucí maminkou. Jeho podání je s výhodou nejen pro očištění koncové části střeva a pro prohřátí podbřišku, což často působí na uvolnění porodních cest. 

Holení

Holení pubického ochlupení provádíme pouze před císařským řezem, kdy je nutné dezinfikovat operační pole a následně překrýt ránu náplastí. V případě fyziologického porodu je rozhodnutí stran holení na mamince.

Oxytocin

Podání oxytocinu je v případě fyziologického porodu omezeno na III. dobu porodní, kdy se podává jako prevence větší krevní ztráty po porodu. Existují situace, že si maminka podání nepřeje, pokud k tomu není objektivní důvod, tzn. krvácení, oxytocin se nepodává.

 Nástřih hráze

Nástřih hráze neprovádíme rutinně. Naší snahou je pomoci mamince porodit ideálně bez poranění či s co nejmenším poraněním. O hráz se snažíme pečovat již během porodu, kdy je dobré hráz například nahřívat bylinnou napářkou. Pro uvolnění hráze při tlačení ji nahříváme buď teplými rouškami či bylinnými sáčky. V případě potřeby hráz nastřihnout, je maminka je vždy informována.

Porodní plán

V naší porodnici nevyžadujeme a ani nepotřebujeme žádný porodní plán. Seznamy přání během porodu, které maminky v poslední době přinášejí, jsou často v naší porodnici standardem.
Jednotlivé kroky porodu s maminkami vždy konzultujeme. V případě jakýchkoli přání je kdykoli sdělte zdravotnickému personálu.

Monitoring dítěte

CTG neboli kardiokografie je vyšetření, při kterém se snímá srdeční frekvence děťátka. Dle doporučení u fyziologických porodů se toto vyšetření provádí po dvou hodinách v délce zhruba 20 min. V případě jakýchkoli komplikací se toto vyšetření provádí častěji či delší dobu. Snažíme se, aby maminka během tohoto vyšetření nemusela být upoutána na lůžko, ale používáme bezdrátové sondy, aby se mohla žena více pohybovat.

Bonding

Miminko je hned po porodu položeno mamince na hrudník k prvnímu přivítání. Po porodu miminka necháváme standardně dotepat pupečník, který může přestřihnout otec, pokud bude chtít. Poté se obvykle miminko ošetří na výhřevném lůžku, které je umístěno vedle lůžka matky. Podváže se pupečník, miminko je zváženo a dostane plenku. Celé to zabere pár minut. Následně je předáno mamince k zpět na hrudník, kde zůstává celé dvě hodiny, pokud má maminka s sebou doprovod. Po dvou hodinách maminka vstává do sprchy a společně s miminkem se stěhují na oddělení šestinedělí. Některé maminky vyžadují nepřerušený kontakt, tzn., že základní ošetření tedy probíhá na těle maminky. Miminko se musí vždy před odchodem z porodního sálu zvážit z důvodu případné nutné medikace.

Císařský řez

V hořovické porodnici se rodí cca 20-25 % novorozenců císařským řezem, ať už se jedná o císařský řez plánovaný nebo akutní. V naší porodnici umožňujeme přítomnost tatínků u plánovaných řezů. Miminko je po vyjmutí ošetřeno a následně krátce se může přivítat s maminkou. Pak je miminko odneseno na novorozenecké oddělení, kam ho může doprovodit otec, a pokud bude si bude přát, může provádět bonding on.

 

Odběr pupečníkové krve
Na základě Rozhodnutí o změně povolení činnosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo uděleno povolení k odběru pupečníkové krve a tkáně pupečníku prostřednictvím Národního centra pupečníkové krve, s.r.o. (CPK) a placenty prostřednictvím Národního Centra Tkání a Buněk, a.s. (NCTB) a dále k odběru pupečníkové krve a tkáně pupečníku prostřednictvím Medicínského centra Praha (MCP), s.r.o. Naše porodnice se tak řadí mezi pracoviště, kde je dána možnost maminkám k odběru tkáňových buněk prostřednictvím uvedených společností. Informace o odběru tkáňových buněk lze získat v rámci besedy pro těhotné od proškolených porodních asistentek – lektorek besed pro těhotné.

Informace k odběru pupečníkové krve: 
CKP.pdf www.pupecnikovakrev.cz
MCP - Kmenové buňky.pdf

 

Besedy pro těhotné
V rámci předporodní přípravy pořádá naše gynekologicko-porodnické oddělení Besedy pro těhotné. V rámci besedy je dán i prostor pro Vaše dotazy, které Vám ochotně odpoví naše porodní asistentky. Po ukončení besedy pro těhotné Vás provedeme prostory porodních sálů a oddělení šestinedělí, za předpokladu, že jsou v tu chvíli k dispozici volné pokoje. Bližší informace naleznete na Besedy pro těhotné

Individuální péče pro rodičky

Nabízíme Vám možnost individuální péče Vámi vybrané porodní asistentky.

Registrace na webu altoa.cz

cena 22 000 Kč

Příjem k porodu 14 500 I linka 4
E-mail porodnice@nemocnice-horovice.cz
Web maminky.nemocnice-horovice.cz

 

Kam na příjem přijít?

K porodu se dostavte do III. patra. V případě plánovaného příjmu (na doporučení ošetřujícího gynekologa) se dostavte v době mezi 7:00 - 8:00 hod. Pokud jste objednána k plánovanému císařskému řezu, tak se dostavte den předem mezi 10:00 - 11:00 a o víkendu či svátku do 13:00.

Co vzít s sebou do porodnice

DOKLADY

Do porodnice s sebou vezměte:

 • těhotenský průkaz
 • veškeré zdravotní záznamy týkající se nynějšího těhotenství
 • kartička zdravotní pojišťovny
 • občanský průkaz
 • oddací list (v případě, že jste oddána)
 • prohlášení k narození dítěte
 • svobodné maminky – rodný list a doklad o přiznání otcovství z matriky
 • rozvedená – rozvodový list s razítkem nabytí právní moci
 • cizinky – pas nebo povolení k pobytu či průkaz azylanta s průkazem pojišťovny

DOPORUČENÍ PRO MAMINKU

 • osobní věci hygienické potřeby (2x ručník, 2x noční košile se zapínáním vpředu, 2x mateřské podprsenky, vložky do podprsenky, jednorázové kalhotky, přezuvky)
 • hodinky nebo mobil
 • papírové kapesníky
 • léky, které dlouhodobě užíváte
 • kojící čaj
 • hygienické vložky jsou k dispozici neomezeně

DOPORUČENÍ PRO MIMINKO

Na oddělení šestinedělí pro ošetření Vašeho miminka máte k dispozici vše potřebné k ošetření kůže, jednorázové plenky a oblečky.

 • menší balení jednorázových plenkových kalhotek, popřípadě vlhčené hygienické ubrousky
 • možnost vlastního oblečení
 • výbavička pro odchod z porodnice na cestu domů dle ročního období (látková plena, košilka/body, kabátek, dupačky, čepička, ponožky/bačkůrky, zavinovačka/deka na zabalení, autosedačka)

S sebou nenoste
Větší finanční obnos, cennosti, zbraně. K uložení šatstva během pobytu v nemocnici slouží šatní skříň. Předměty denní osobní potřeby lze uložit do stolku vedle lůžka.

Jídelníček

Během pobytu na nadstandardním lůžku si můžete v případech, kdy Vám zdravotní stav umožní běžnou dietu, vybrat jídlo z Jídelníčku. Zobrazit jídelníček

Polévky
0,30 l dle denní nabídky  
Pokrmy z vepřového masa
150g Vepřový řízek smažený, obloha 150,-
150g Vepřové medailonky, obloha (sýr, šunka, žampiony) 180,-
150g Vepřový steak se sýrovou omáčkou, obloha 150,-
Pokrmy z drůbežího masa
150g Kuřecí medailonky, obloha (šunka, sýr, žampiony) 160,-
150g Kuřecí řízek smažený, obloha 160,-
Pokrmy z ryb
200g Lososový steak se sýrovou omáčkou 180,-
Bezmasé pokrmy
150g Smažený sýr Eidam, obloha 140,-
200g Kuskus se zeleninou a sýrem 100,-
Přílohy
200g Vařený brambor 40,-
150g Hranolky 40,-
150g Dušená rýže 40,-
Saláty
150g Míchané saláty dle denní nabídky 40,-
250g Šopský salát, pečivo 80,-

Zákonnému zástupci a staršímu sourozenci je umožněna návštěva kdykoliv.

Doporučené návštěvní hodiny na oddělení šestinedělí jsou každý den od 14:00 do 18:00 hod.

Po dohodě s ošetřujícím lékařem či ošetřující sestrou a s ohledem na zdravotní stav pacientky lze domluvit i jiný čas návštěv.
Na nadstandardních pokojích jsou při respektování léčebného režimu rozšířené návštěvní hodiny samozřejmostí.
Na IMP pokoji jsou doporučené návštěvní hodiny stejné, počet osob a délka návštěvy závisí na zdravotním stavu pacientky a domluvě s ošetřujícím personálem.

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Ceník vybraných služeb v Porodnici U Sluneční brány:

Nadstandardní pokoj - jednolůžkový   1 200 Kč 
Pokoj pro společný pobyt s otcem dítěte - dvoulůžkový   2 000 Kč 
Použití plynného analgetika   500 Kč / 15 min
Použití porodní vany (neomezeně)   500 Kč
Beseda pro těhotné   350 Kč / osoba
Systém lokální analgesie lokálním anestetikem po císařském řezu   3 500 Kč
Bylinná směs pro napářku   200 Kč / balení

BESEDY PRO TĚHOTNÉ

V rámci předporodní přípravy pořádá naše gynekologicko-porodnické oddělení "Besedy pro těhotné" každé první a třetí pondělí v měsíci v hořovické nemocnici. Pokud připadá termín besedy na státní svátek, beseda se nekoná. 

Termíny besed pro rok 2024:

 • 5. 8. a 19. 8.
 • 2. 9. a 16. 9.
 • 7. 10. a 21. 10.
 • 4. 11. a 18. 11.
 • 2. 12. a 16. 12.

Besedy se můžete účastnit po předchozí registraci na tel. č. 14 500. Registrace je povinná i pro doprovázející osobu.

Beseda probíhá vždy od 14,30 hod. v konferenční místnosti hlavní budovy v suterénu. Trvá cca 2 hodiny. Délka besedy se odvíjí od počtu účastníků a jejich dotazů. Program besedy je neměnný.

Poplatek za účast je 350,- Kč/osoba. Poplatek uhraďte před zahájením besedy pro těhotné na pokladně NH (platební karta / hotovost).

Individuální beseda pro rodičky v rámci zdravotního programu ALTOA. Registrace na webu altoa.cz, cena za individuální kurz: 3 500,- Kč

V rámci besedy je dán i prostor pro Vaše dotazy, které Vám ochotně odpoví naše lektorky - porodní asistentky. Po ukončení besedy pro těhotné Vás lektorky - porodní asistentky provedou prostorami porodních sálů a oddělení šestinedělí. Ovšem za podmínky, pokud to situace na těchto pracovištích umožní. Z tohoto důvodu jsou tyto besedy pro těhotné realizovány v pravidelných termínech, podle nichž si může každý zajistit čas pro účast, resp. v jakém týdnu těhotenství; máte besedu absolvovat, není určeno, a je pouze na Vás, zda-li se jí účastníte a kdy.

Podmínky pro účast na besedě pro těhotné:

 • prosíme všechny příchozí, aby si u vstupu dezinfikovali ruce 

Předporodní kurzy péče o novorozence jsou v režii neonatologického oddělení. Bližší informace na webových stránkách novorozeneckého oddělení.

MUDr. Veronika Lonková

/ Lékařka Gyn.-Por. oddělení

Kontakt