Mirka9. 2. 2023

Prosím o vysvětlení náhodného nálezu na CT - pacientka primárně zaslána na CT ruky z důvodu nedokrvování prstů, přitom udělali i CT břicha - výsledek: TU ložisko kaudy pankreatu vel. 27x21 mm, v jaterním parenchymu vícečetná hypodenzní meta ložiska velikosti 15-30 mm. Známky plicní embolie v dolní lobární plicní tepně vpravo a jejich větvích. Jaká by byla možná léčba. Děkuji.

Dobrý den, Mirko. Primárně je potřeba získat vzorek ze slinivky neb o z ložisek v játrech. Pokud se potvrdí, že se jedná o karcinom slinivky břišní, pak je indikována systémová paliativní léčba dle stavu a věku pacienta.

MUDr. Vít Ulrych