Monika9. 10. 2021

Dobrý den,můžu Vás poprosit o vysvětlení CT příp.prognozu? Vpravo vdolním laloku S9 nepravidelné,spikuloidní TU ložisko27x30x35mm, kt.se postKL nehomog.vysycuje,vyznačená retrakce okolí,ventrálně nasedá na fiura obliqua,ta zhrubnutá na 8mm.Zmnožené inter a intralobulární insterstícium ve středním laloku, v.s. lymphangoitis carcinomatosa;solidní a subsolidní mikronodulace, centrilobulárny GGO nodulus s cípatými okrajema (MTS?) a menší noduly stejného charakteru;v mediastine obraz paketující patol.LAP (další LU24x22mm, 24x28mm); patolog.LAP v reg8 paraesofageálne 24x28mm, fluidoperikard 14mm;vS4 heparu subkapsulárně-na postKL scanoch naznač.hypodenzní area 6mm;levá ledvina v kortexe nativní hyperdenz.ložisko 7mm;štítná žláza hypodenzní ložisko 5mm;skelet mírně nehegomonní struktury -vícepočetné okrsky projasnění - MTS??? silná dyspnoe Jedná se tedy o nádor plic s jakým dalším postupem? Čekáme 3týdny na info,co se vůbec bude dít,prý zasedá konzilium a dle toho bude bronchoskopie.Děkuji!

Dobrý den, Moniko, ano, mohlo by se jednat o nádor plic, jak uvádíte. Důležitý bude výsledek biopsie, která by měla určit přesný typ nádoru. Biopsie je možná právě z bronchoskopického vyšetření nebo multioborový tým může rozhodnout o odběru biopsie i jinou cestou, například endoskopickou přes jícen z uzliny, která je popisována na CT.

MUDr. Vít Ulrych