Jiří29. 9. 2021

Chtěl bych požádat o vysvětlení / "překlad" závěru zprávy z MR vyšetření mé C-páteře. Ve zprávě je ve vztahu k ploténce C5/6 mj. uvedeno "Mírná ostechondróza, snížení meziobratlového prostoru. Mediální a levostranná paramediální, kaudiálně sbíhající hernie disku, dorzální přesah 5mm, příčně 9mm, kraniokaudálně 8mm, deformace durálního vaku a míchy, bez myelopatie, komprese odstupujících kořenu na levé straně. Kombinace spondylartrózy a ostechondrózy působí mírnou foraminostenózu, imprese kořene foraminálně vlevo.“. Závěr zprávy ve vztahu ke všem ploténkám zní: „mírná imprese vaku v úrovní C4/5, hernie disku C/5/6 vlevo s kompresí vaku a míchy, komprese odstupujících kořenů, foraminální protruze C6/7 vpravo s kompresí kořene vpravo foraminálně, lehká imprese vaku“. Prosím o informaci, zda lze považovat můj vztah za přiměřený mému věku a sedavému zaměstnání nebo zda se jedná o nějaký nebezpečný nález. Prosím též o názor, zda je můj stav nějak řešitelný, např. rehabilitačně. Moc děkuji.

Hezký den, za vysvětlení závěru vyšetření pacientovi bere vaše peníze lékař, který vás na vyšetření poslal. Ten je zodpovědný i za návrh terapie. Uvedený výhřez disku může být vhodný k léčbě léky, rehabilitací, infusemi, při neefektu může být na místě zvážení konzultace neurochirurga. Zásadní je vhodný pohybový režim a dodržování zásad ergonomie. Zdraví T.Bruthans

MUDr. Mgr. Tomáš Bruthans
35