Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Best of ASTRO 2018

Místo konání:

Kongresové centrum Kunětická hora, Dříteč

Datum:

18. 3. 2019

Zobrazit pozvánku