Nemocnice Hořovice má nové parkoviště pro pacienty a návštěvníky

9. 1. 2018

Dlouho očekávané parkoviště hořovické nemocnice je hotové. V pondělí 22. ledna bude otevřeno pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Nové parkoviště splňuje nejnovější požadavky na bezbariérové užívání. Disponuje dvěma sty parkovacími místy. Jeho provoz vyřeší dodnes složitou dopravní situaci v okolí nemocnice.

„Od pondělí 22. ledna 2018 dochází v nemocnici ke spuštění závorového systému a s tím související změna systému parkování a poplatků za vjezd do areálu nemocnice a na parkovací plochy,“ konstatuje Tomáš Petsinis, provozně-technický ředitel Nemocnice Hořovice. Podle jeho vyjádření, budou první dvě hodiny parkování na novém parkovišti zdarma.

Do areálu nemocnice bude možné vjet bezplatně pouze na 20 minut, což je dostačující čas pro vyložení či odvoz pacienta. Delší prodleva v areálu nemocnice je již zpoplatněna. Parkování v areálu bude rozděleno do dvou časových pásem, a to od 06:00 do 22:00 hodin, kdy parkování do jedné hodiny je zpoplatněno 50 Kč, Každá další započatá hodina 100 Kč. Od 22:00 do 06:00 hodin bude prvních 180 minut zdarma, každá další započatá hodina 100 Kč. Výjimku mají pouze držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, kteří mohou pobýt v areálu nemocnice 4 hodiny zdarma, nezávisle na časovém pásmu.

Po řadě problémů, vyvolaných hlavně zdlouhavým správním řízením, ale i dalšími technickými problémy, bylo koncem prosince úspěšně zkolaudováno nové parkoviště pro klienty a pacienty. Podle majitele Sotiriose Zavalianise se celková výše investic k jeho vybudování pohybuje okolo 12 milionů. Nové parkoviště se nachází pod nemocnicí, hned vedle nemocniční lékárny.-

Galerie