prohlédnout si oddělení ×

Centrální příjem

Poskytuje kvalitní a profesionální péči pro pacienty, u kterých je předpoklad k hospitalizaci. Jedná se o pacienty přivezené vozy RZP nebo pacienty s náhle vzniklou závažnou poruchou zdraví či zhoršením chronických obtíží. Pacienti přicházejí sami nebo na základě doporučení svého praktického či jiného ošetřujícího lékaře.

Za provoz oddělení po organizační stránce zodpovídají vedoucí lékař a sestra. Odbornou lékařskou péči zajišťují přivolaní lékaři z jednotlivých oddělení dle příslušné odbornosti (interna, neurologie, chirurgie, ortopedie).

Pořadí pacientů určuje sestra po dohodě s lékařem, dle aktuálního stavu pacienta.

Prostory centrálního příjmu jsou rozděleny do několika částí, dle odborností.

 • Interní ambulance
 • Neurologická ambulance
 • Chirurgická ambulance
 • Ortopedická ambulance
 • Urologická ambulance
 • Expektační místnosti - slouží ke sledování a ošetřování pacientů do doby rozhodnutí o příjmu, překladu či propuštění

Co vzít na Centrální příjem s sebou?

 • platný průkaz zdravotního pojištění
 • doporučení od praktického lékaře
 • doporučení od lékaře specialisty
 • seznam užívaných léků
 • průkaz diabetika nebo jiný speciální zdravotní průkaz (implantáty, kardiostimulátor, náhrada chlopně aj.)

Martin Jonáš, MBA

Nejvyšší dosažené vzdělání:

2005 - 2009 SZŠ Beroun

obor všeobecná zdravotní sestra  

2017 - 2019 SOV FN Motol
Atestace z oboru intenzivní péče

2023 - 2024 Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, obor Mangement a řízení zdravotnických a sociálních služeb

Dosavadní praxe: 

2008 - 2010 Rehabilitační nemocnice Beroun
Všeobecná zdravotní sestra

2010 - 2022 FN Motol 
Všeobecná zdravotní sestra se specializací (JIP ortopedie)
Manažer kvality uzavřené zdravotní dokumentace

Praxe v Nemocnici Hořovice:

2022 - dosud
Vrchní sestra Urgentního příjmu