prohlédnout si oddělení ×

Centrální operační sály

Centrální operační sály zajišťují zázemí pro operační výkony jednotlivých chirurgických oborů Nemocnice Hořovice.

Centrální operační sály zajišťují zázemí pro operativu jednotlivých chirurgických oborů, traumatologie, ortopedie, gynekologie, ORL a urologie. Prostory Centrálních operačních sálů jsou provozně odděleny od ostatních oddělení a jsou tvořeny špičkově vybavenými operačními sály, které jsou umístěny ve 2. patře nové budovy.

Celý komplex sálů je plně klimatizován. Součástí sálového traktu je i tzv. dospávací pokoj. Zde je pacient po operačním výkonu monitorován až do jeho úplného probuzení. Stabilizovaný pacient následně odjíždí na standardní oddělení nebo na JIP.

Provoz operačních sálů je nepřetržitý. 

Cílem poskytované péče na oddělení Centrálních operačních sálů je především bezpečí pacienta. Bezpečný pobyt pacienta na operačních sálech je zajišťován:

 • prováděním bezpečnostního procesu (identifikace pacienta a operované oblasti);
 • používáním jednorázového rouškování;
 • řádnou dezinfekcí rukou;
 • polohováním pacienta s využitím polohovacích pomůcek;
 • používáním moderních bezpečných přístrojů.

Oddělení Centrálních operačních sálů je vybaveno nejmodernější technologií pro klasické i miniinvazivní operace.

Pro potřeby operatérů jednotlivých operačních oborů jsou k dispozici koagulační přístroje (argonová koagulace, bipolární GYRUS koagulace), harmonický skalpel, thunderbeat, moderní HD endoskopické a artroskopické soupravy, pojízdná RTG C- ramena. V rámci ORL operačních výkonů je k dispozici elektronický mikroskop. Pro urologické výkony je k dispozici laser.

Všechny sály jsou vybaveny operačními stoly s nejmodernějším polohovacím zařízením a vyhříváním pro pacienta. Jednotlivá instrumentária jsou umístěna v kontejnerovém systému a po použití jsou transportována na oddělení Centrální sterilizace, která pro potřeby Centrálních operačních sálů zajišťuje předsterilizační přípravu a vlastní sterilizaci zdravotnických prostředků. Samotná sterilizace probíhá podle platné legislativy a odborných doporučení.

Mgr. Martina Popílková

/ Vedoucí sestra centrálních operačních sálů

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • ZČU Plzeň, FZS - Mgr. studium - Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech-chirurgie - SZZ (2013)

Postgraduální vzdělání, včetně certifikovaných kurzů:

 • PSS- NCONZO Brno - Perioperační péče – závěrečná ZK (2000)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Všeobecná sestra (2010)
 • Osvědčení o praxi v zahraničí

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • vedoucí sestra COS, 2013 - dosud
 • perioperační sestra na COS - 2006 - 2013

Předchozí praxe:

 • učitelka odborné praxe, SZŠ Beroun - 2011 - 2012  
 • perioperační sestra, Implantolog. centrum, Praha - 2004 – 2006 
 • perioperační sestra, anesteziolog. sestra, Klinika GHC, Praha - 2003 – 2004 
 • perioperační sestra na COS, Nemocnice Agatharied (SRN) - 2002 – 2003 
 • perioperační sestra na I. chirurgické klinice, FN Motol, Praha - 1999 – 2001   

 

Kontakt