Nemocnice Hořovice postupně obnovuje operativu

16. 4. 2020

V době očekávaného vývoje infekce COVID jsme na doporučení Ministerstva zdravotnictví omezili operativu a prováděli jsme jen akutní operační výkony a výkony, které bylo nutné provést z neodkladných důvodů. Zároveň jsme vyčlenili část kapacity operačních sálů pro eventuální operativu COVID-19 pozitivních pacientů.

V současné době se připravujeme k provádění výkonů, které byly odloženy v uplynulém období a jejichž provedení je nyní možné. Postupně budeme zatěžovat provoz operačních sálů dle vývoje infekce COVID-19 v regionu.

„V první fázi jsme omezili provoz nemocnice a tím i průchod pacientů nemocnicí tak, abychom minimalizovali riziko interpersonálního přenosu infekce.  V současné době začínáme tato omezení rozmělňovat,“ říká MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice.

Nemocnice se v počátku infekce připravila na příjem a léčbu COVID-19 pozitivních pacientů.

Před nemocnicí byl vybudován třídící stan, který slouží k omezení rizika kontaktu s infekčními pacienty. Nemocnice vyčlenila jedno oddělení jako infekční a izolační, které je vybaveno 25 lůžky s možností monitorace a kyslíkové terapie pro COVID-19 suspektní a pozitivní pacienty. Současně byly na ARO oddělení vyčleněny dva izolační boxy pro pacienty s těžkým průběhem onemocněním COVID-19. Boxy jsou plně vybaveny pro intenzivní péči včetně umělé plicní ventilace a přístrojové náhrady činnosti ledvin.
„Tato opatření trvají a lůžka jsou nadále vyčleněna a využívána nadále především pro suspektní pacienty. K dalším opatřením patří i vyčlenění části operačních časů pro COVID-19 pozitivní pacienty, které budeme nadále udržovat. Tento týden začnou naši pracovníci telefonicky oslovovat pacienty, kterým byl operační výkon odložen s nabídkou nového termínu. Naší snahou je zkrátit dobu strádání pacientů čekáním na termín operačního výkonu,“ říká MUDr. Michal Průša a dodává: „ V dalších týdnech počítáme i s postupným navyšováním přímého ošetření v odborných ambulancích nemocnice. V současné době však doporučujeme lékařům i pacientům, aby v nejvyšší možné míře využívali distanční způsob ošetření, tzn. co nejméně používat přímou návštěvu v ambulanci a preferovat využití telefonické nebo e-mailové komunikace a preskripce cestou e-receptu. Ošetření, které vyžaduje přítomnost pacienta v ordinaci provádíme za podmínek dodržování bariérového přístupu, tzn. hlavně zamezení hromadění pacientů v čekárnách ambulancí, kde by mohlo dojít k šíření infekce.“