Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Dětská skupina NEMO

Dětská skupina NEMO je určena pro děti zaměstnanců Nemocnice Hořovice. Provozní řád je přizpůsoben pracovní době zdravotníků. 

 

Pro dětskou skupinu byla postavena nová budova v arálu nemocnice. Jedná se o  architektonicky velmi inspirativní objekt. Slunce do něj může ze všech stran a uvnitř hraje všemi barvami. Na první pohled je zřejmé, že tu bydlí děti a že jsou spokojené. 

Pečující osoby pracují s dětmi dle Plánu výchovy a péče, který je vypracován tak, aby směřoval k rozvoji schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Je zaměřen na formování osobnosti dítěte a jeho psychický a fyzický vývoj. Režim DS je synoptický s režimem státních mateřských škol.

Budovu školky obklopuje udržovaná zahrada s multifunkčním hřištěm. 

V rámci široké nabídky benefitů je tato služba velmi vyhledávána.