Podzimní posezení rodičů s dětmi a personálem DS NEMO

22. 10. 2019

Dětská skupina NEMO je určena pro děti zaměstnanců naší nemocnice. Tety (pečující osoby) se snaží dětem zpříjemnit dny cvičením, zpěvem a tancem. Během roku organizují různé akce. Jednou z posledních bylo podzimní posezení spojené s opékáním vuřtů.

„Na setkání přišlo kolem dvaceti rodičů. Děti měly spolu s tetami připravené malé představení a byly nadšené, jak se jim povedlo. Celé odpoledne se neslo v přátelském a milém duchu a zakončili jsme ho opékáním vuřtíků,“ říká vedoucí dětské skupiny NEMO Daniela Korosová. „Snažíme se dětem celodenní činnost v dětské skupině co nejvíce zpestřit. Jednou týdně například navštěvují větší děti oddělení fyzioterapie, kde s nimi školený personál provádí rehabilitační cvičení nebo k nám jezdí jednou měsíčně Divadlo Úsměv, pokaždé s novou pohádkou,“ popisuje paní Korosová a dodává: „V letošním roce nás čeká ještě vánoční besídka spojená s tvořivou dílničkou, společně s rodiči si zazpíváme a děti předvedou co hezkého se naučily. Dětem se snažíme maximálně věnovat a zpestřovat jim pobyt v DS. Máme kladné ohlasy na společné akce s rodiči, i na nich mohou rodiče vidět pokroky, které jejich dítě dělá v rámci kolektivu.“

Dětská skupina NEMO je umístěna přímo v areálu nemocnice v nové budově, která byla postavena v roce 2017. DS je určena pro děti od jednoho roku věku do nástupu povinné školní docházky. Jedná se o firemní DS určenou dětem zaměstnanců NH a provozní doba je časově přizpůsobena pracovní době zdravotníků i ostatního personálu nemocnice. Nyní má DS kapacitu 24 dětí a buduje druhou DS o stejné kapacitě.

Galerie