Výstavba parkoviště před hořovickou nemocnicí zahájena

3. 5. 2017

Dlouho očekávána výstavba parkoviště pro pacienty a návštěvníky hořovické nemocnice byla již zahájena. Nové parkoviště bude splňovat nejnovější požadavky na bezbariérové užívání. Disponovat bude zhruba dvěma sty parkovacích míst. Jeho existence tak vyřeší dnes složitou dopravní situaci v okolí nemocnice. Konečnou podobu parkoviště můžete vidět níže na vizualizaci.

Nové parkoviště se staví na pozemku, který nemocnici poskytlo Město Hořovice. Plány na jeho vybudování musely být několikrát revidovány kvůli zdlouhavému schvalovacímu řízení a také rozsáhlým změnám projektové dokumentace.

„V současné době probíhají práce na objektu „Česlovny“  včetně napojení na všechny inženýrské sítě, pro které jsou již hotové protlaky pod komunikací“, popisuje průběh prací na parkovišti Ing. Pavel Staňa. Na pozemku, kde bude stát nové parkoviště, byla již pokácená zeleň a nyní probíhají zemní práce. „Určité potíže jsou s překládkou kabelů, ale v současné době řešíme smluvní záležitosti. Po překládce kabelů se začne realizovat opěrná zeď“, dodává Ing. Staňa.

Navrhované parkoviště bude přístupné z místní komunikace K nemocnici. Bude mít jeden vjezd a výjezd a jeho kapacita bude čítat 208 parkovacích míst. „Rozpočet výstavby se pohybuje okolo 15 milionů korun,“ uvádí Ing. Sotirios Zavalianis, majitel hořovické nemocnice, který ujišťuje, že parkoviště bude uvedeno do provozu ještě během tohoto roku.

Podle Ing. Ondřeje Nesměráka, projektanta parkoviště, bude na příjezdové komunikaci umístěn parkovací systém se závorami. Vnitřní obousměrná komunikace je navržena v šířce šesti metrů. Konstrukční vrstvu parkoviště bude tvořit asfalt, chodníky budou ze zámkové dlažby.

„Parkoviště bude mít také normám odpovídající počet stání pro vozidla osob s omezenou možností pohybu a dále pak stání vyhrazená pro matky s kočárkem. Ostatní místa pro parkování jsou navržena v základním rozměru 5,0 m x 2,5 m,“ doplnil Ing. Nesměrák.

Galerie