Další prvenství v ČR pro lékaře hořovické nemocnice: Operace konečníkové píštěle pomocí vlastních kmenových buněk

9. 5. 2024

V Nemocnici Hořovice, která je součástí zdravotnického holdingu AKESO, byla provedena první operace konečníkové píštěle pomocí kmenových buněk získaných od stejného pacienta, který je tak sám sobě dárcem. Tento zákrok tamní lékaři provedli jako první v České republice. Doposud se tyto operace prováděly pouze u vybraných pacientů s Crohnovou chorobou a s pomocí kmenových buněk získaných od jiných dárců.

„Výkon je prováděn na operačním sále a zahrnuje nejprve získání buněčné linie mezenchymálních kmenových buněk z pacientova podkoží pomocí liposukce. Zpracovaná tuková emulze s kmenovými buňkami se následně aplikuje do oblasti konečníkové píštěle,“ popsal postup operace MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA, koloproktolog a odborný garant chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice.

Metoda není pro pacienta náročná, má malý výskyt nežádoucích účinků a dosahuje pozitivních výsledků. „Je nicméně vhodné, aby byl výkon prováděn řádně vyškoleným proktochirurgem,“ doplnil Örhalmi. V současné době samotný výkon nehradí zdravotní pojišťovny. Náklady na operaci a další výzkum této metody plně hradí zdravotnický holding AKESO.

Píštěl v oblasti konečníku, neboli periproktální fistula, je patologické propojení mezi rektem nebo análním kanálem a kůží hráze. Vyskytuje se asi u 9 lidí na 100 000 obyvatel. U mužů se vyskytuje častěji. Poměr můžu a žen je 1,8:1. Průměrný věk pro výskyt periproktální fistuly je 38,3 let.

„Většina píštělí vzniká z periproktálních abscesů, kdy infekcí anální žlázy dochází k tvorbě abscesu s následným vyprázdněním do oblasti konečníku, nebo se vytvoří konečníková píštěl. Léčba je ve většině případů možná jen chirurgicky, kdy se píštěl vyřízne a uvnitř konečníku se uzavře otvor, kterým komunikuje s kůží v okolí konečníku. Operační zákrok není zcela jednoduchý a hrozí i poranění svěračů konečníku, které pak může vést až k inkontinenci stolice,“ vysvětlil vznik a jedno z obvyklých řešení konečníkových píštělí Július Örhalmi. U této léčebné metody však většinou dochází k dlouhému a bolestivému hojení po operaci.

Další možností léčby je aplikace kmenových buněk do oblasti píštěle, která může vést rovněž k jejímu zhojení. V současnosti je ale tato metoda dostupná pouze od cizího dárce a vzhledem ke značně vysoké ceně preparátu, která přesahuje částku 1 milion korun, je určena pouze pro pacienty s Crohnovou chorobou, u kterých již selhaly ostatní možné chirurgické postupy. Lékaři hořovické nemocnice tak přišli s lepším řešením.

„Námi prezentovaná metoda je výhodná z toho důvodu, že se jedná o aplikaci kmenových buněk přímo od samotného pacienta. Odpadá tudíž riziko odmítnutí cizího materiálu. Samotný výkon i s přípravou kmenových buněk se pohybuje v řádech desetitisíců korun. Metoda je určena pro pacienty s komplikovanými a recidivujícími píštělemi, kdy již další chirurgické operace nejsou možné, nebo by byly značně rizikové s ohledem na možné poranění svěračů. Další výhodou je i možnost uchování pacientových kmenových buněk v tkáňové bance či možnost pozdějšího použití při neúspěchu první aplikace,“ popsal unikátní léčebný zákrok koloproktolog a odborný garant chirurgického oddělení Nemocnice Hořovice s tím, že jeho cílem je dál zlepšovat tuto metodu, která ušetří nemalé prostředky v rámci zdravotního systému. Nezanedbatelnými výhodami pro pacienty jsou pak také minimální bolestivost tohoto zákroku a nekomplikované hojení ran po operaci. Pacient může hned další den po zákroku pokračovat v pracovním procesu, nebo ve svých obvyklých aktivitách.

Galerie

V poslední době je zaznamenán rozmach miniinvazivních metod, jako jsou laserové operace, aplikace kolagenové pasty, nebo tkáňového lepidla. Účinnost u těchto metod se pohybuje mezi 50 – 70 %.
MUDr. Július Örhalmi, Ph.D., FASCRS, MBA