prohlédnout si oddělení ×

Centrální příjem

Poskytuje kvalitní a profesionální péči pro pacienty, u kterých je předpoklad k hospitalizaci. Jedná se o pacienty přivezené vozy RZP nebo pacienty s náhle vzniklou závažnou poruchou zdraví či zhoršením chronických obtíží. Pacienti přicházejí sami nebo na základě doporučení svého praktického či jiného ošetřujícího lékaře.

Za provoz oddělení po organizační stránce zodpovídají vedoucí lékař a sestra. Odbornou lékařskou péči zajišťují přivolaní lékaři z jednotlivých oddělení dle příslušné odbornosti (interna, neurologie, chirurgie, ortopedie).

Pořadí pacientů určuje sestra po dohodě s lékařem, dle aktuálního stavu pacienta.

Prostory centrálního příjmu jsou rozděleny do několika částí, dle odborností.

 • Interní ambulance
 • Neurologická ambulance
 • Chirurgická ambulance
 • Ortopedická ambulance
 • Urologická ambulance
 • Expektační místnosti - slouží ke sledování a ošetřování pacientů do doby rozhodnutí o příjmu, překladu či propuštění

Co vzít na Centrální příjem s sebou?

 • platný průkaz zdravotního pojištění
 • doporučení od praktického lékaře
 • doporučení od lékaře specialisty
 • seznam užívaných léků
 • průkaz diabetika nebo jiný speciální zdravotní průkaz (implantáty, kardiostimulátor, náhrada chlopně aj.)

Mgr. Irena Smutná

/ Vrchní sestra Centrálního příjmu

Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • 2009 - 2014 - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, Obor: Ošetřovatelství
 • 2000 - 2002 - Institut pro další vzdělávání ve zdravotnictví v Brně, Pomaturitní specializační studium v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči
 • 1997 - 1998 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Kurz v intenzivní péči na koronární jednotce
 • 1990 - 1995 - Střední zdravotnická škola v Berouně, Obor: Všeobecná sestra

Praxe v Nemocnici Hořovice:

 • 2010 - vrchní sestra Centrálního příjmu
 • 2008 - dosud zdravotní sestra Centrální příjem

Předchozí praxe:

 • 1995 - 2006 Nemocnice Beroun JIP – Interní oddělení
 • 2006 - 2008 Medicom VIP, Praha Plastická chirurgie

Kontakt