prohlédnout si oddělení ×

Centrální příjem

Poskytuje kvalitní a profesionální péči pro pacienty, u kterých je předpoklad k hospitalizaci. Jedná se o pacienty přivezené vozy RZP nebo pacienty s náhle vzniklou závažnou poruchou zdraví či zhoršením chronických obtíží. Pacienti přicházejí sami nebo na základě doporučení svého praktického či jiného ošetřujícího lékaře.

Za provoz oddělení po organizační stránce zodpovídají vedoucí lékař a sestra. Odbornou lékařskou péči zajišťují přivolaní lékaři z jednotlivých oddělení dle příslušné odbornosti (interna, neurologie, chirurgie, ortopedie).

Pořadí pacientů určuje sestra po dohodě s lékařem, dle aktuálního stavu pacienta.

Prostory centrálního příjmu jsou rozděleny do několika částí, dle odborností.

 • Interní ambulance
 • Neurologická ambulance
 • Chirurgická ambulance
 • Ortopedická ambulance
 • Urologická ambulance
 • Expektační místnosti - slouží ke sledování a ošetřování pacientů do doby rozhodnutí o příjmu, překladu či propuštění

Co vzít na Centrální příjem s sebou?

 • platný průkaz zdravotního pojištění
 • doporučení od praktického lékaře
 • doporučení od lékaře specialisty
 • seznam užívaných léků
 • průkaz diabetika nebo jiný speciální zdravotní průkaz (implantáty, kardiostimulátor, náhrada chlopně aj.)

Magda Humlová

Nejvyšší dosažené vzdělání

Název školy: Místo: Datum ukončení: Forma ukončení:
Střední zdravotnická škola Beroun 24.5.2004 Maturitní zkouška

Veškeré postgraduální vzdělání

Obor: Roky: Datum ukončení: Forma ukončení:
ARIP 2009 - 2011 2.6. 2011 Atestační zkouška

Praxe v Nemocnici Hořovice

Oddělení: Název pozice: Od – do:
ARO + JIP všeobecná sestra 2004 - 2013
Centrální příjem všeobecná sestra 4/2013 - dosud
     

 

Kontakt

 • 311 511 111