Pravidla návštěv v Nemocnici Hořovice

17. 5. 2021

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci si vás dovolujeme informovat o upravených pravidlech návštěv v naší nemocnici. Nastavená opatření jsou platná od 17. 5. 2021 do odvolání.

Návštěvu lze uskutečnit jen za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy antigennímu testu na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem. Test lze absolvovat v odběrovém místě na parkovišti před nemocnicí bez nutnosti objednání. Odběrové místo je otevřeno ve všední dny. 

Výjimku tvoří osoby, které:

  • absolvovaly nejdéle 48 hod. před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo antigenní test s negativním výsledkem a tento výsledek doloží v písemné formě;
  • mají vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování proti COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkování uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (v případě jedno dávkového schématu očkování – po uplynutí 14 dní po prvním očkování);
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

Každá osoba navštěvující pacienta má za povinnost použít ochranné pomůcky.

Povinnost zakoupení ochranných pomůcek pro doprovázející osoby se nevztahuje na návštěvy či doprovody na porodnici, oddělení šestinedělí a neonatologie.