Jdu na návštěvu

1 Obecné pokyny a informace

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

2 Podrobné pokyny dle oddělení

Prosím zvolte oddělení:

  • Na oddělení je možnost návštěv v jakoukoliv denní dobu a neomezeně.

  • Pobyt rodinných příslušníků a známých u dítěte se vždy se řídí pokyny zdravotnického personálu.

  • U dětí je zakázáno svévolně používat jakékoliv hygienické potřeby, masti, kompenzační pomůcky apod. Vše je nutné zkonzultovat se sestrou pečující o dítě.

  • Návštěvy se rozhodně nesmějí jakkoliv dotýkat přístrojové techniky u lůžka dítěte.

  • Je nutné dbát pokynů, rad a doporučení lékařů a sester oddělení.

  • Na oddělení je zakázáno vnášet živé květiny.


Informace o zdravotním stavu a ošetřovatelské péči


Informace o zdravotním stavu a ošetřovatelstké péči jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce osobám, které zákonný zástupce písemně určil při příjmu pacienta do nemocnice v Informovaném souhlasu s hospitalizací.

Informace jsou podávany i telefonicky po udání hesla, určeného pro komunikaci.

Informace, týkající se ošetřovatelské péče jsou poskytnuty sestrou, pečující o pacienta. Informace o zdravotním stavu poskytuje lékař.

 

 

 

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Nemocnice Hořovice
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici, Horovice

4 Plán areálu nemocnice