Jdu na návštěvu

1 Obecné pokyny a informace

Návštěvy a doprovody pacientů

Návštěvy a doprovody pacientů jsou povoleny.

Ke dni 11.04.2024 rušíme veškerá opatření související s COVID-19 a návštěvami pacientů.

Pacient má právo přijímat návštěvy neomezeně, a to s ohledem na svůj zdravotní stav, chod pracoviště a spolubydlící pacienty.
Podmínky návštěv jednotlivých pracovišť jsou stanoveny v domácích řádech jednotlivých oddělní, liší se na základě potřeb a specifik konkrétního pracoviště.
Na oddělení ARO a lůžka intenzivní péče nejsou vhodné návštěvy dětí.

 

Návštěvy na oddělení šestinedělí  

Zákonnému zástupci a staršímu sourozenci je umožněna návštěva kdykoliv.

Doporučené návštěvní hodiny na oddělení šestinedělí jsou každý den od 14:00 do 18:00 hod.

 

 

Příjem k hospitalizaci

Informace o zdravotním stavu pro blízké pacienta

Informace o zdravotním stavu jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem pacienta osobám, které pacient písemně určil při příjmu do nemocnice v Souhlasu s hospitalizací. Poskytne je ošetřující lékař v odpoledních hodinách nebo po předchozí domluvě se sestrami oddělení.

Informační tiskopis pro pacienty s demencí či podobnou nemocí

Tiskopis je určen rodinným příslušníkům pacientů s demencí či podobnou nemocí.
Doporučujeme mít připravený vyplněný tiskopis pro případ převozu pacienta do zdravotnického zařízení.
Informace nám pomohou během příjmu k hospitalizaci. 
Informační tiskopis při nástupu do nemocnice.pdf

Ceníky

2 Podrobné pokyny dle oddělení

Prosím zvolte oddělení:

  • Na oddělení je možnost návštěv v jakoukoliv denní dobu a neomezeně.

  • Pobyt rodinných příslušníků a známých u dítěte se vždy se řídí pokyny zdravotnického personálu.

  • U dětí je zakázáno svévolně používat jakékoliv hygienické potřeby, masti, kompenzační pomůcky apod. Vše je nutné zkonzultovat se sestrou pečující o dítě.

  • Návštěvy se rozhodně nesmějí jakkoliv dotýkat přístrojové techniky u lůžka dítěte.

  • Je nutné dbát pokynů, rad a doporučení lékařů a sester oddělení.

  • Na oddělení je zakázáno vnášet živé květiny.


Informace o zdravotním stavu a ošetřovatelské péči


Informace o zdravotním stavu a ošetřovatelstké péči jsou důvěrné a můžeme je poskytnout pouze se souhlasem zákonného zástupce osobám, které zákonný zástupce písemně určil při příjmu pacienta do nemocnice v Informovaném souhlasu s hospitalizací.

Informace jsou podávany i telefonicky po udání hesla, určeného pro komunikaci.

Informace, týkající se ošetřovatelské péče jsou poskytnuty sestrou, pečující o pacienta. Informace o zdravotním stavu poskytuje lékař.

 

 

 

48 min 56,1 km

  • Začátek Vaší cesty
  • Nemocnice Hořovice
Nové zadání Otevřít mapu v novém okně
Nemocnice Hořovice, K Nemocnici, Horovice

4 Plán areálu nemocnice