Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Kontroverze v onkologii 2019

Místo konání:

Kongresové centrum Kunětická hora, Dříteč

Datum:

16. - 17. 5. 2019

Program se připravuje.