Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

II. KLINICKÝ SEMINÁŘ Centra duševní rehabilitace

Místo konání:

Rehabilitační nemocnice Beroun

Datum:

12. 10. 2023

Zobrazit pozvánku

Jménem kolektivu Centra duševní rehabilitace si Vás dovolujeme pozvat na odborný seminář věnující se
zejména multidisciplinárním tématům spojeným s konziliární péčí v Rehabilitační nemocnici v Berouně.
Akce je určená pro všechny lékaře Rehabilitační nemocnice Beroun, dále pak pro střední zdravotnický personál,
ale i pro zdravotníky se zájmem o dané téma mimo RNB.

II. KLINICKÝ SEMINÁŘ Centra duševní rehabilitace

Téma: Diagnostika a léčba deprese

 

POŘADATEL

Rehabilitační nemocnice Beroun, Centrum duševní rehabilitace

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. – odborný garant péče CDR

prim. MUDr. Pavel Doubek, Ph.D. – primář akutní péče CDR

MUDr. Matěj Kasal – vedoucí lékař ambulantního provozu a konzilií Centra duševní rehabilitace


DATUM KONÁNÍ
12. října 2023 od 15.00 hodin


MÍSTO KONÁNÍ
Konferenční sál Centra duševní rehabilitace

Rehabilitační nemocnice Beroun

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Lucie Lišková, PR and Community manager, email: liskova@nember.cz

KONTAKTNÍ TELEFON: 702 223 637 

 

CERTIFIKÁT O ÚČASTI

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 a je hodnocena 2 kreditními body ČLK. Číslo akce 1124989.

Vzdělávací akce je na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů hodnocena 1 kreditním bodem AKP ČR.

Číslo akce AKPČR/PHA/S/171/2023.

PROGRAM:
15.00 – 15.10 Úvodní slovo a kazuistika z konziliární péče – MUDr. Matěj Kasal
15.10 – 15.40 Diagnostika a terapie deprese – prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.
15.40 – 16.15 Biologické možnosti léčby deprese (EKT, fototerapie) – prim. MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
16.15 – 16.30 Diskuze

K dispozici je parkoviště s omezenou kapacitou, které se nachází pod nemocnicí.

 

Přihlášení na akci

*
*
*
*
*
*
*
*
*