Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy jsem osobou oprávněnou předepisovat humánní léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou vydávat humánní léčivé přípravky.

Projekt "Spolu až do konce", Nadační fond AVAST

Projekt v celkové délce 18 měsíců (od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017) podpořený Nadačním fondem AVAST v rámci programu Spolu až do konce - podpora paliativní péče v nemocnicích.

Celková finanční podpora projektu Nadačním fondem:

 - 2.000 000,-Kč. 

Cíl projektu:

 - sestavení paliativního týmu

 - vzdělávání zaměstnanců, vzdělávací kurzy pro členy paliativního týmu

 - stáže na odděleních paliativní péče (Nemocnice sv. Karla Boromejského, domáci hospic Cesta domů, hospic v Čerčanech)

 - vznik dvou paliativních lůžek na interním oddělení Nemocnice Hořovice