Zdravotní klauni na oddělení NIP

10. 1. 2020

Práce Zdravotních klaunů se stala pravidelnou součástí péče o dětské pacienty na oddělení NIP.

Onemocnění dětí na oddělení následné intenzivní péče pro děti si žádá dlouhodobou hospitalizaci, stav pacientů navíc vyžaduje přístrojovou podporu a možnosti jejich přirozeného dětského projevu jsou významně limitovány. Jejich potřeby však velmi často kopírují potřeby zdravých dětí, mají potřebu kontaktu, hry a podnětů nejrůznějšího charakteru. Činnosti Zdravotních klaunů jsou nejen velmi vítaným zpestřením stereotypní náplně dne našich dětských pacientů, ale díky propracovanému konceptu u nich pomáhají rozvíjet například pomocí multisenzorické stimulace psychomotorický vývoj a hru.

Velice oceňujeme pravidelnost návštěv a individualizaci práce s jednotlivými pacienty, která bere v úvahu typ postižení a též osobnostní preference jednotlivých dětských pacientů, o čemž si Zdravotní klauni vedou o vlastní dokumentaci. Velmi vítaným prvkem je muzikoterapie, která využívá nejen sluchové, ale též taktilní (dotykové) podněty a vibrace. Přispívá například k uvolnění spasmů určitých svalových skupin a zvýšení povědomí o vlastním tělesném schématu. Přestože verbální komunikační schopnosti našich pacientů jsou limitované či zcela nepřítomné, non-verbálně naši pacienti jednoznačně vyjadřují spokojenost a radost z každé návštěvy Zdravotních klaunů. Ti pacienti, kteří jsou schopni vyjadřovat názory pomocí alternativních metod komunikace, jasně potvrzují pozitivní pocity a na návštěvy klaunů se velmi těší.

Je třeba také ocenit, že Zdravotní klauni velmi citlivou formou pracují také se zdravotnickými profesionály. Práce na našem oddělení je spojena s vysokým rizikem syndromu vyhoření zdravotnických profesionálů a atmosféra na pracovišti je jedním z klíčových faktorů, který se může na tomto syndromu podílet. Zdravotní klauni se na našem oddělení snaží zvednout náladu nejen pacientům, ale i ošetřujícím lékařům, sestrám a sanitářům.

Spolupráce se Zdravotními klauny je velmi přátelská, a přitom na vysoce profesionální úrovni. Naše oddělení následné intenzivní péče pro děti je důkazem, že práce Zdravotních klaunů je možná, potřebná a technicky proveditelná i ve specifickém prostředí (následné) intenzivní péče.

Galerie

Zdravotní klauni využívají muzikoterapii.
Jsou velmi vítáni i mezi personálem.