Zaměstnanci firem TRINITY BANK a SAB Finance vykouzlili úsměv na tváři pacientům oddělení Následné intenzivní péče pro děti v Nemocnici Hořovice

7. 5. 2024

Krásné překvapení připravili zaměstnanci TRINITY BANK a SAB Finance, kteří prostřednictvím svých zástupců přivezli na toto oddělení didaktické pomůcky.

Každý rok se zaměstnanci obou společností spojí a zorganizují dobročinnou aktivitu. Před rokem udělali radost v Domově pro seniory a Domově se zvláštním režimem ve Zlíně. V letošním roce chtěli podpořit děti na oddělení Následné intenzivní péče a volba padla na Nemocnici Hořovice.

Hlavní organizátor sbírky, Petr Hadrava, vedoucí odboru Vnitřní audit ve společnosti SAB Finance, se spojil s místními lékaři a plán byl na světě. Společně s panem primářem MUDr. Danielem Blažkem, MUDr. Janou Djakow, Ph.D., a ostatními zaměstnanci, kteří se pravidelně starají o děti, připravili seznam potřebných pomůcek a sbírka mohla začít.

Nejedná se o hračky. Pro pacienty na našem oddělení jsou klasické hračky nevhodné. Jejich postižení jim nedovolí si s nimi hrát. Naše děti potřebují hlavně pomoc s rozvojem, ať už se jedná o jemnou motoriku, zvukové vnímání či zrakové podněty,“ vysvětluje pan primář Blažek.

Když Petr Hadrava a Kamil Chalupa, Head of PR v TRINITY BANK, přivezli plný vozík dárků na oddělení, všechny přítomné zaplavil pocit vděčnosti. „Je skvělé, že se na naše děti nezapomíná. Jsou úžasné a dělají velké pokroky,“ řekla zástupkyně primáře MUDr. Jana Djakow.

Je krásné a inspirující, že je stále dost lidí, kteří přemýšlejí o tom, jak mohou pomoci druhým, a osud dětí na tomto oddělení jim není lhostejný.

Celý tým lékařů, zdravotníků i ostatního personálu oddělení Následné intenzivní péče pro děti Nemocnice Hořovice by chtěl touto cestou poděkovat všem zaměstnancům společností TRINITY BANK a SAB Finance za jejich nezištnou podporu a milé gesto, které se dostalo až k dětem na tomto oddělení.