Zájem pacientů o péči v Nemocnici Hořovice nadále roste

6. 1. 2023

„Neustále narážíme na, pomalu již nedostačující, kapacitu nemocnice. Díky předvídavému instinktu pana majitele se však rýsuje rozšíření nemocnice na dvojnásobnou kapacitu,“ říká MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice.

Soustředila se péče v roce 2022, stejně jako rok před tím, hlavně na pacienty s COVID-19?

V první části roku 2022 ještě doznívala epidemie COVID-19 a v lednu a únoru vedla k částečnému omezení běžného provozu nemocnice. Nadále pacienti s tímto onemocněním přicházejí do nemocnice, nicméně se snížila jejich četnost i závažnost onemocnění. Prakticky nyní se již téměř nevyskytují pacienti s těžkým poškozením plic a selháním životních funkcí. Změnila se i strategie přístupu k těmto pacientům, COVID-19 je již bráno jako běžné infekční onemocnění. Pacienty je však nutno izolovat a pokud není k dispozici jednolůžkový pokoj, znamená to blokaci pokoje s více lůžky, kde mohli být standardní neinfekční pacienti. Většímu zatížení čelí především interní oddělení.

Dalo by se říci, že to jak v loňském roce omezovalo péči onemocnění COVID-19, nyní jsou to RS viry?

Ano a nejenom tyto, jde o epidemii respiračních infekcí dýchacích cest způsobených různými viry včetně chřipky. Situace se zhoršila v posledních týdnech minulého roku a kulminuje v těchto dnech. Počet pacientů, které jsme museli hospitalizovat přesáhl lůžkovou kapacitu interny, ale díky pomoci oddělení tento nápor zatím zvládáme. Samozřejmě jsme zavedli preventivní opatření pro šíření infekce, včetně zákazu návštěv na všech odděleních nemocnice. Nabádáme pacienty především k ochraně dýchacích cest a zvýšené desinfekci rukou.

Jak byste vyhodnotil průběh loňského roku v oblasti poskytování péče?

Nemocnice poskytuje stále více služeb. Rozšiřujeme nabídku spektra zdravotních služeb v ambulantní i lůžkové části nemocnice a roste, a to mě velice těší, i zájem pacientů o naši nemocnici. To vše se ovšem projevuje v naplnění kapacity nemocnice v ambulantní i lůžkové části. Naštěstí tuto situaci předvídal náš majitel pan Ing. Sotirios Zavalianis, který před několika lety přišel s myšlenkou rozšíření nemocnice, díky čemuž jsme s předstihem začali budovat novou část nemocnice, což významně rozšíří hlavně lůžkové kapacity Nemocnice Hořovice tak, abychom mohli do budoucna uspokojit více pacientů. Momentálně jsme ve stádiu dokončování hrubé stavby a práce, i přes problémy s ekonomickou a energetickou krizí v ČR, pokračují dál. V letošním roce došlo i k rozšíření činnosti naší lékárenské divize, kdy se otevřeli nové pobočky v Žebráku a v Hořovicích na náměstí.

Rozšíření péče se týká i Diagnostického centra v Praze?

Rozšíření ambulantní péče se současně plánuje i v Diagnostickém centru v Praze v Nových Butovicích. Centrum nyní poskytuje péči většinou pacientům, kteří již v minulosti byli léčeni v hořovické nebo berounské nemocnici a jsou z Prahy či přilehlých oblastí. Současně je připravována do provozu velká poliklinika, s širokým spektrem ambulancí a diagnostických metod, která bude v Praze 13. Dojde tak k rozšíření kapacit a zkrátí se čekací doba mnohdy již plně vytížených ambulancí v našich nemocnicích.

Jaká je tedy vize do budoucna?

Zdravotnická činnost holdingu AKESO se ještě více propojí tak, aby sloužila jako samostatný celek poskytující co nejkomplexnější péči pro své pacienty. Nemocnice Hořovice v tomto celku je převážně lůžkové zařízení akutní péče s ambulantním zázemím, v Rehabilitační nemocnici Beroun je poskytována interní, následná a rehabilitační péče. Nedílnou součástí se stane berounské Centrum duševní rehabilitace. V součinnosti s Onkologickým centrem Multiscan je poskytována vysoce specializovaná onkologická péče. V neposlední řadě do skupiny patří Diagnostické centrum v pražských Butovicích, řada menších ambulantních provozů různých specializací i síť lékáren. Doufám, že se podaří v blízké budoucnosti zapojit do sítě našich zdravotnických provozů i zmiňovanou novou polikliniku v Praze.

Je před námi ještě spoustu práce, ale rád bych touto cestou nyní poděkoval všem našim zaměstnancům a kolegům, kteří oživují naše plány. Pandemii COVID-19 jsme díky jejich obrovskému úsilí společně zvládli a ani nyní nežijeme v lehké době, přesto zdravotníci v naší nemocnici odvádějí svou práci s chutí, snahou zajistit tu nejlepší možnou péči a jsou neustále připraveni pomoci nemocným a trpícím. Před námi se objevují stále další výzvy, kterým opět budeme muset čelit. Věřím, že především díky kvalitě našich sestřiček, lékařů, sanitářů i ostatních zaměstnanců se nám podaří dokončit dílo, na které budeme moci být všichni hrdí.