Začínáme s očkováním veřejnosti

3. 2. 2021

V Nemocnici Hořovice přistupujeme k další fázi očkování proti COVID-19.

„V Nemocnici Hořovice dokončujeme první fázi vakcinace, kdy probíhá očkování zdravotníků a pracovníků sociálních služeb. V tuto chvíli již očkujeme druhou dávkou všechny zaměstnance nemocnice, kteří projevili o očkování zájem, a kterým nemusela být, například z důvodu nedávného prodělání nemoci COVID-19, vakcinace odložena,“ popsal ředitel hořovické nemocnice MUDr. Michal Průša.

„Nyní nám aktuální dodávka vakcín umožnila otevřít 72 míst, které byly obsazeny osobami registrovanými v rezervačním systému MZ ČR. V tuto chvíli evidujeme celkově 778 zájemců o očkování, kteří patří do ohrožené skupiny 80+ a kteří se chtějí nechat naočkovat v Nemocnici Hořovice. Systém řadí pacienty podle jejich věku, tudíž nyní kontaktuje pomocí sms zprávy nejstarší registrované osoby,“ vysvětluje MUDr. Průša. „V očkování veřejnosti budeme pokračovat, avšak nadále zůstáváme závislí na dodávkách vakcín. Přesto předpokládáme, že všechny osoby ze skupiny 80+ naočkujeme během února a března.“

Prosíme všechny osoby, které obdrží sms s datem a časem očkování, aby se dostavily do našeho očkovacího centra s vyplněným a podepsaným jednoduchým zdravotnickým dotazníkem, který je ke stažení zde: Dotazník_před_očkováním_COVID-19.pdf. V případě imobility pacienta je připraven bezbariérový přístup. Pokud bude nezbytný doprovod pacienta, omezte ho prosím maximálně na jednu osobu.

Na druhou dávku vakcíny již není nutné se registrovat, termín pacient obdrží současně s termínem očkování první dávky.