Volby do Evropského parlamentu v Nemocnici Hořovice

23. 4. 2019

Ve dnech 24. - 25. 5. 2019 budou probíhat volby do Evropského parlamentu.

 

Pokud plánujete hospitalizaci v naší nemocnici, ať už plánovanou operaci, či máte termín porodu, a chcete volit do Evropského parlamentu, doporučujeme zařídit si v místě bydliště přenosný voličský průkaz.

Voličský průkaz, který umožňuje volit v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, se vydává na obecním úřadě v místě trvalého pobytu, nebo jde-li o občana jiného členského státu EU trvalého pobytu nebo přechodného pobytu, kde jsou zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.