Veletrh práce 3. lékařské fakulty Trimed Job

21. 11. 2019

I v letošním roce jsme se účastnili veletrhu práce, který organizuje spolek studentů 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Nad šestým ročníkem veletrhu převzal záštitu děkan fakulty prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

Ve středu 20. listopadu 2019 se konal v prostorách děkanátu 3. lékařské fakulty veletrh práce. Pro studenty byl připraven bohatý program plný zajímavých přednášek. Ve vestibulu pak byli rozmístěny prezentační stánky zástupců zdravotnických zařízení z celé České republiky.

„Náš stánek Akeso holdingu navštívilo přes 150 studentů. Holding nebylo potřeba představovat, poněvadž naše zařízení - Nemocnici Hořovice, Rehabilitační nemocnici Beroun a Multiscan v Pardubicích všichni znali. Jsme rádi, že mají takovýto celorepublikový věhlas,“ říká Petra Horáková, tisková mluvčí Nemocnice Hořovice.

„Mnoho studentů chce u nás absolvovat stáž. Láká je přístup našich lékařů k praktikantům, krásné moderní prostředí nemocnic a přístrojové vybavení všech pracovišť,“ popisuje Jiří Pichlík, hlavní sestra Nemocnice Hořovice a dodává: „Několik studentů posledního ročníku se s námi i domluvilo na prohlídce nemocnic. Rádi studenty přivítáme v našich nemocnicích a ukážeme jim oddělení, aby si mohli udělat vlastní představu o práci na jednotlivých pracovištích.“

Celodenní program veletrhu byl určen nejen studentům všeobecného lékařství, ale i zájemcům z bakalářských oborů a odborných středních škol.

Galerie

Za Nemocnici Hořovice byla přítomna i MUDr. Zuzana Paprčková, naše lékařka chirurgického oddělení, která sama absolvovala 3. LF UK a po studiu nastoupila do nemocnice v Hořovicích.
Mgr. Jiří Pichlík, hlavní sestra Nemocnice Hořovice s MUDr. Zuzanou Paprčkovou.