V regionálních nemocnicích by se s velkou pravděpodobností mělo začít očkovat v průběhu února

21. 1. 2021

V obou nemocnicích se připravujeme na zahájení očkování veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se stále čeká na vakcíny, očkovací centra ještě nejsou otevřená.

„Vakcinace začala první fází, kdy se očkují zdravotníci a pracovníci sociálních služeb a tato fáze ještě probíhá. Současně byl spuštěn registrační systém, který v první fázi zahrnuje další ohroženou skupinu obyvatel, tedy těch nejstarších osob nad 80 let,“ řekl MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice.

Celý systém je postaven na registraci obyvatel podle kritérií. Současné kritérium je tedy věk nad 80 let. Po úspěšné registraci je nutná druhá fáze, která zarezervuje pacienta na datum a místo očkování a to současně pro první i druhý termín, protože vakcína je podávána ve dvou po sobě jdoucích dávkách.

Registrační systém je jediná možnost jak se objednat na očkování

S rezervací pomůže, pokud to pacient nezvládne sám a nemá nikoho v rodině, kdo by mu pomohl, praktický lékař nebo můžete využít pomoci operátorů na Lince 1221. V případě, že se pacient nemůže dostavit do nemocnice, bude jeho vakcinaci řešit krajský mobilní tým.

Registrační systém se v současné době plní zájemci, kteří budou, podle množství postupně dodávaných vakcín, distribuováni systémem do příslušných očkovacích míst.

„V Nemocnici Hořovice dokončujeme přípravu nového očkovacího centra, které bude umístěno v budově bývalého Zdravotního ústavu uvnitř areálu nemocnice. Vchod do centra je umístěn naproti lékárně. Mapka bude umístěna na webových stránkách nemocnice,“ popsal ředitel.

Zájemci o očkování obdrží sms zprávu s datem a časem očkování

„Na základně této zprávy se pacient dostaví do očkovacího centra s vyplněným a podepsaným jednoduchým zdravotnickým dotazníkem, který bude ke stažení na webových stránkách naší nemocnice. Další rezervní možností je vyplnění dotazníku na místě,“ řekl MUDr. Michal Průša a popsal další kroky: „Po krátkém administrativním příjmu budete kontaktováni zdravotníkem s dalšími otázkami týkajícími se aktuálního zdravotního stavu, prodělaných nemocí a alergií.“

Průběh očkování

Očkuje se do paže nedominantní horní končetiny. Očkování samotné je téměř bezbolestné, paže může být lehce citlivá 2 – 3 dny. Po provedeném očkování obdržíte potvrzení o jeho provedení a budete přemístěni do čekárny, kde je nutné setrvat po dobu 30 minut po očkování.

„V případě imobility pacienta je vybudován bezbariérový přístup. Pokud bude nezbytný doprovod pacienta, je nutné ho omezit na jednu osobu,“ dodal ředitel Nemocnice Hořovice.

Po 30 minutách pacienti odcházejí, pokud by se v následující době vyskytla jakákoliv zdravotní komplikace, měl by pacient kontaktovat svého ošetřujícího lékaře.

Na druhou dávku vakcíny již není nutné se registrovat, termín pacient obdrží současně s termínem očkování první dávky.

„Závěrem bych rád všechny požádal o trpělivost. Vakcínami budeme očkovat ihned, jakmile je obdržíme a jsme přesvědčeni, že postupně budou dodávky vakcín sílit tak, že čekací doby na očkovaní se podstatně zkrátí,“ ubezpečuje MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice.