V nemocnici nově i Oddělení klinické farmacie

5. 1. 2016

V hořovické nemocnici od nového roku je plně v provozu nové Oddělení klinické farmacie, jehož účelem je bezpečné podávání léků jak v lůžkových odděleních, tak i v ambulancích. Více o tomto novém oddělení v následujícím rozhovoru s Mgr. Zdeňkem Novákem, klinickým farmaceutem Nemocnice Hořovice.

Jste klinickým farmaceutem na nově vznikajícím Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Hořovice. Mohl byste se krátce představit?

 Jmenuji se Zdeněk Novák a pocházím z Hlinska v Čechách. V průběhu studia na gymnáziu mě nejvíce zajímala chemie, matematika a biologie. To určilo i mé budoucí směřování. Vystudoval jsem Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Nejprve jsem strávil několik let na doktorském studiu a pak se naskytla příležitost absolvovat stáž na Oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Bulovce, které jsem okamžitě využil.

Co je to klinická farmacie, kdy vznikla a za jakým účelem?

Vývoj klinické farmacie v Čechách započal v minulém století, až v roce 2010 vyústil ve zřízení prvních oddělení klinické farmacie v Nemocnici Na Bulovce a v Nemocnici Na Homolce. V současnosti je takovýchto oddělení v České republice přibližně 30 a jejich účelem je bezpečné a účelné podávání léků jak na lůžkových odděleních, tak i v ambulancích.

Jak si máme tuto činnost představit?

V nemocnici to obnáší kontrolu léků, které pacient chronicky užívá, jednak při nástupu do nemocnice a pak i v průběhu jeho hospitalizace. Soustředíme se zejména na lékové interakce, nežádoucí účinky léků, úpravu dávek při snížené funkci ledvin, jater a podobně.

Jaké jsou Vaše dojmy z Hořovic?

Město Hořovice jsem si ještě nestihl prohlédnout, zato mě upoutala okolní krajina, kterou pozoruji při cestě do práce. Nemocnice mě zaujala svým moderním nádechem a zanechává ve mně dojem příjemného, takřka rodinného prostředí.

Galerie