Uvolňujeme další opatření

1. 7. 2020

Od dnešního dne 1. 7. 2020 je opět možné využít hlavní vstup do nemocnice.

Nadále prosíme všechny pacienty, kteří mají příznaky onemocnění COVID-19, jako je zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy a únava, aby využili vstup přes centrální příjem nemocnice, kde nahlásí na recepci svůj zdravotní stav a budou vyšetřeni v oddělené ambulanci, kterou jsme pro tyto účely vymezili.

Ve vchodech do nemocnice jsou nainstalovány termokamery. Sledujte obrazovku, kde se zobrazí vaše aktuální teplota. V případě, že vám bude naměřena teplota vyšší, nevstupujte dále do nemocnice a vyčkejte prosím na zdravotníka, který vás odvede k vyšetření do oddělené ambulance.

Nadále platí pro pacienty povinnost nosit zakryté dýchací cesty rouškou či ústenkou ve všech vnitřních prostorách nemocnice. V případě, že vaše rouška není v dobrém stavu, či ji nemáte s sebou, použijte vstup do nemocnice přes centrální příjem, kde si ji můžete zakoupit v rouškomatu.