„Úspěšně pokračujeme dál,“ říká MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice

1. 1. 2020

Jaký byl rok 2019 a co nás čeká v novém roce 2020 nám řekl ředitel nemocnice Michal Průša, Blanka Červenková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a Jiří Pichlík, hlavní sestra Nemocnice Hořovice.

MUDr. Michal Průša, MBA:

Jaký byl největší úspěch nemocnice v roce 2019?

Za největší úspěch loňského roku považuji skutečnost, že nemocnice zdárně pokračuje ve své činnosti a dále se rozrůstá. Nemocnice již překročila regionální působnost v řadě oborů. Tento rok se nám podařilo otevřít nové oddělení urologie, čímž plníme náš plán rozšiřování chirurgických oborů. Současně se nám podařilo velkolepě zrekonstruovat porodnické oddělení, které jsme slavnostně předali do provozu v listopadu a věřím, že budoucí maminky si užijí luxus nových prostor v kombinaci s již známou přívětivostí a odbornou erudicí personálu.

Dále byl dokončen projekt spisovny, pro kterou byla postavena nová budova a kde bude uložena zdravotnická dokumentace celého holdingu Akeso.

Těmito rekonstrukcemi byly dokončeny velké stavební práce uvnitř budovy nemocnice a jsme rádi, že pacienti nebudou nadále rušeni větším stavebním ruchem.  Samozřejmě i nadále bude docházet ke kontinuálním renovacím a opravám starších prostor vždy podle potřeby tak, aby nemocnice vypadala stále „jako nová“.  Z větších úprav mimo hlavní budovu nás v roce 2020 čeká rekonstrukce budovy, kde sídlí transfuzní stanice.

I v mimo stavební činnosti nemocnice pokračujeme především cestou zkvalitnění našich služeb, zaměřili jsme se například na uspokojení spirituálních a sociálních potřeb pacientů. Nově k nám nastoupil nemocniční kaplan, který se stará o duchovní potřeby pacientů i zaměstnanců. Přijali jsme další zdravotně sociální pracovnici, která má na starosti sociální oblast. Snažíme se i rozšířit spektrum ambulantní péče.

I nadále se Nemocnice Hořovice profiluje jako nemocnice akutní péče s rozsáhlým komplementem ambulantních služeb. Stále prohlubujeme spolupráci se sesterskou Rehabilitační nemocnici Beroun, které poskytujeme zázemí akutních zdravotnických služeb a na druhé straně stále více využíváme rehabilitace a možnosti léčby dlouhodobě nemocných v berounské nemocnici.

Jsou některé projekty, které mají přesah do roku 2020?

V současné době dokončujeme výstavbu bytů pro zaměstnance nemocnice, kdy vznikne 6 domů s 87 byty. Dokončují se i úpravy areálu nemocnice včetně parku, který bude umístěný nad traktem ambulancí a bude sloužit pacientům pro zpříjemnění času stráveného v nemocnici. Nemocnice Hořovice také rozšiřuje své služby do okolí, v letošním roce například začneme provozovat dětskou ambulanci v Žebráku.

Plánuje se v roce 2020 rozšíření v oblasti přístrojového vybavení?

Přístrojová technika je obnovována kontinuálně a je na nejlepší možné úrovni. Vzhledem k rychlému rozvoji zdravotnictví lékařské přístroje poměrně rychle zastarávají a obvykle po několika málo letech je třeba provést jejich obměnu. Díky vizi pana majitele o nejmodernější nemocnici se nám to úspěšně daří. Začátkem roku proběhne například velká obměna operačních stolů a intenzivních lůžek. Již v roce 2019 se nám podařilo obnovit přístroje na radiodiagnostické oddělení, které oficiálně představíme nyní v lednu.

Co se týká dlouhodobějších plánů, chystáme se k celkovému rozšíření nemocnice. Současné prostory se postupně stávají vzhledem k rostoucímu zájmu pacientů o naší nemocnici nedostatečné. Kapacita nemocnice je prakticky vyčerpána a pokud budeme nadále chtít poskytovat kvalitní služby všem pacientům, čeká nás velká investice do přístavby nemocnice. Do té doby než se nám podaří navýšit kapacity, chceme napřít naše úsilí především na zkvalitnění stávající péče. Mimo jiné nás v roce 2020 čeká i obhajoba akreditace.

Blanka Červenková:

Jaká byla v roce 2019 personální situace?

Úspěchem je, že se nové provozy podařilo saturovat i vzhledem k personálním problémům napříč celou ČR. Fluktuace sester je v naší nemocnici na nízké úrovni. Osvědčily se nám i pozice tzv. administrativních pracovnic, na které jsme přesměrovali některé administrativní úkony, které jsou nutné v rámci provozu oddělení a nemusí je vykonávat sestry. Dále jsme například navýšili počty fyzioterapeutů na odděleních napříč nemocnicí. Stále však platí, že kvalifikovaných sester je málo. Pro zájemce o práci sanitáře v nemocnici máme sanitářský kurz, po jehož absolvování se stává, že sanitář pokračuje i v dalším studiu a dodělá si, za naší finanční podpory, i vzdělání všeobecné sestry.

Mgr. Jiří Pichlík:

Jaké aktivity byly v roce 2019 realizovány pro zaměstnance?

Podařilo se nám rozšířit dětskou skupinu NEMO z 24 míst na 48. Zaměstnanci si možnost umístit dítě do dětské skupiny velmi chválí, už i z toho důvodu, že jsou zde přijímány děti od 1 roku a otevírací doba je přizpůsobena pracovní době zdravotníků. Zprovoznila se například kolárna, budova pro umístění jízdních kol, kde jsou umístěny i dobíjecí zařízení pro elektrokola.

Rozšířili se benefity pro zaměstnance?

Nabídku benefitů pro zaměstnance se stále snažíme rozšiřovat. V roce 2019 jsme například zakoupili permanentky do pražské ZOO a do aquaparku v Berouně. Zavedli jsme výuku anglického jazyka, kam se přihlásilo 80 zaměstnanců. Zrealizovali jsme několik společných akcí, jako je výlet do Brna na výstavu Titanicu nebo na vánoční trhy do Drážďan, kam jsme pro velký zájem museli vypravit tři autobusy. Z benefitů zůstává velmi populární bezplatná právní poradna a svozová doprava z Prahy a Plzně. V závěru roku je to každoroční vánoční večírek, kde je pro zaměstnance připravený raut, vystupuje známá kapela a nejlepším zaměstnancům jsou rozdávány vouchery na zájezd do Řecka pro 2 osoby. Letos jich bylo rozdáno 35.

 

Nároky a požadavky pacientů se zvyšují a s tím se navyšuje i náročnost práce ve zdravotnictví. Děkujeme všem zaměstnancům za jejich obětavou práci.

 

 

 

Galerie

JIří Pichlík, hlavní sestra nemocnice, Blanka Červenková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a Michal Průša, ředitel nemocnice (zleva).