Úprava plošného zákazu návštěv v Nemocnici Hořovice

22. 5. 2020

S ohledem na platnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravuje plošný zákaz návštěv v nemocnicích, umožňujeme v Nemocnici Hořovice nezbytně nutné návštěvy hospitalizovaných pacientů.

„Vzhledem k příznivému vývoji hygienicko-epidemiologické situace jsme rádi, že můžeme přistoupit k dalšímu uvolňování opatření, která jsem přijali v poslední době,“ řekl ředitel Nemocnice Hořovice MUDr. Michal Průša. „Návštěvy od pondělí 25. 5. budeme povolovat postupně a zatím pouze za podmínky dodržování určitých pravidel a prosíme veřejnost, aby tato pravidla respektovala. Nadále však vyzýváme všechny, kteří chtějí navštívit hospitalizovaného pacienta, aby o návštěvu žádali jen v nejnutnějších případech a snížili tak četnost návštěv v nemocnici na co nejnižší úroveň. Návštěvy budou umožněny pouze po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem. Současně jsme upravili podmínky pro doprovázející osoby pacientů, jdoucích na vyšetření do nemocnice. Všechna tato povinná opatření naleznete na našich webových stránkách. Děkujeme všem za respektování těchto pravidel a omezení, čímž nám pomůžete zachovat příznivý vývoj epidemie a omezit ohrožení pacientů a personálu nemocnice.“

Pravidla pro návštěvy a doprovod pacientů:

Pravidla pro návštěvy:

 • Návštěva je možná jen po předchozí domluvě s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem, který posoudí nezbytnost návštěvy.
 • Návštěva se může uskutečnit jen v předem určeném čase a po dobu určenou ošetřujícím personálem nemocnice.
 • Návštěvě bude změřena tělesná teplota a těm, kterým je naměřena teplota vyšší než 37°C nebude umožněn přístup k pacientovi.
 • Návštěva nesmí projevovat příznaky onemocnění COVID-19.
 • Návštěvu nesmí uskutečnit osoba, která je v karanténě nebo zaznamenala v poslední době kontakt s COVID-19 pozitivní osobou.
 • Návštěva bude probíhat za podmínek a v prostorách, které určí personál nemocnice tak, aby se na co nejmenší míru omezil kontakt návštěvy s ostatními pacienty.
 • Výjimečně a po domluvě mohou jednoho pacienta navštívit dvě osoby.
 • Navštěvující osoba musí mít po celou dobu návštěvy roušku a provádět dezinfekci rukou při vstupu i opakovaně během pobytu v nemocnici.
 • Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva jen jednoho pacienta v jednom čase. 

Pravidla pro doprovázející osoby:

 •  Vstup osoby doprovázející pacienta je možný pouze v následujících případech:
  • přítomnost otce či jiné třetí osoby u porodu;
  • doprovod nezletilé nebo svěřené osoby (děti do 18 let věku nebo osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům);
  • doprovod osoby vyžadující dopomoc;
  • doprovody, u kterých probíhá edukace o ošetřování osoby blízké v domácí péči;
  • další zdůvodněné a opodstatněné případy dle rozhodnutí primáře nebo ošetřujícího lékaře.
 • Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost pouze jedné doprovázející osoby.
 • Každá doprovázející osoba bude dotazována na symptomy onemocnění COVID-19 a bude jí změřena teplota u vstupu do nemocnice. Pokud bude mít doprovázející osoba teplotu nad 37,0°C nebo jiný pozitivní́ příznak nemoci, nelze připustit její́ přítomnost u pacienta.
 • Doprovázející osoba musí mít roušku a provádět dezinfekci rukou při vstupu i opakovaně během svého pobytu v nemocnici.
 • Doprovázející osoba musí respektovat pokyny a zdržovat se v prostorách určených zdravotnickým personálem.