Slovo ředitele Nemocnice Hořovice MUDr. Michala Průši k aktuální situaci

16. 3. 2021

Nemocnice se nadále potýká s onemocněním COVID-19.

Nesporným úspěchem je, že se nám v minulém týdnu podařilo oočkovat více jak 1 000 osob. Doufáme, že i nadále budeme pokračovat. Tento týden budeme pokračovat v očkování skupiny seniorů nad 70 let a skupiny pedagogických pracovníků první dávkou vakcíny.

Horší zprávou je neustále se zvyšující počet pacientů s nemocí COVID-19, zvláště těch s těžším průběhem. Velká část těchto pacientů potřebuje dýchací přístroj a část z nich je i v umělém spánku. Nemocnice opakovaně reagovala na zhoršující se situaci přeměnou některých svých lůžek určených pro jiné odbornosti (zvláště interna a chirurgie) k přestavbě na infekční covidová lůžka. V posledních dnech se bohužel již nedaří s kapacitních a personálních důvodů příliš tato lůžka navyšovat a jejich rezervní kapacita se snižuje. 

Pokud by tento stav nadále pokračoval, nemocnice by nemohla nadále plnit svou funkci ve všech detailech a dostát tak plné péči ve všech odbornostech. Proto jsme se, stejně jako část Středočeských nemocnic, rozhodli vyhlásit tzv. stav hromadného postižení osob. Tento stav neznamená, že bychom jakéhokoliv pacienta odmítli, ale úroveň a intenzita poskytované péče by mohla neodpovídat běžnému standardu v poskytování zdravotní péče v České republice, pokud bychom se dostali do absolutního nedostatku personálních nebo lůžkových zdrojů.

Doufám, že k této situaci nedojde. Kritické budou nejbližší dny, kdy pravděpodobně bude zatížení nemocnice ještě stoupat, ale pevně věřím, že se situace poté začne zklidňovat.

Vedení nemocnice bude neustále monitorovat situaci a stav hromadného postižení.

MUDr. Michal Průša, MBA
ředitel Nemocnice Hořovice