Slavnostní představení nového oddělení intenzivní a ošetřovatelské péče pro děti

4. 12. 2018

V pondělí 3. 12. 2018 proběhlo slavnostní představení nového Oddělení dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče (DIOP) pro děti v Nemocnici Hořovice.

V rámci programu vystoupila primářka dětského oddělení MUDr. Mahulena Mojžíšová. „ Oddělení je určeno pro děti od narození do 19 let se závažným onemocněním, které limituje délku jejich života. V nemocnici bylo otevřeno v září letošního roku a má kapacitu 6 plně vybavených lůžek na 6 samostatných pokojích, což umožňuje i pobyt pečující osoby,“ popisuje primářka oddělení. „Oddělení je součástí komplexní paliativní péče, kterou takto nemocným dětem a jejich rodinám v nemocnici poskytujeme. Stále existují onemocnění, která nemůžeme vyléčit, ale můžeme mírnit jejich příznaky. Nemůžeme průběh nemoci zastavit, ale v každém okamžiku máme co nabídnout. Můžeme pomoci výrazně zlepšit kvalitu života a umožnit důstojné umírání v kruhu rodiny. Můžeme všem pečujícím pomoci lépe se vyrovnat s tak obrovskou ztrátou, kterou odchod blízkého ze života bezesporu je. A je jedno, jedná-li se o dospělého či dětského pacienta,“ upozornila Mojžíšová.  

O dětské pacienty se v rámci oddělení stará celý tým, jehož součástí je nejen lékař, zdravotní sestra a sanitářka, ale i fyzioterapeut, psycholožka, sociální pracovnice a ergoterapeut. Nechybí ani duchovní podpora kaplana. Služeb oddělení může využít i rodina dlouhodobě pečující doma o dítě se závažným onemocněním, jehož stav se dočasně zhorší.  „Mohou se na nás kdykoliv obrátit. Během takové hospitalizace pak řešíme aktuální zdravotní problémy a po stabilizaci stavu si rodina své dítě může převzít zase zpět do domácí péče,“ řekla Mojžíšová.

Po představení oddělení v Nemocnici Hořovice následoval odborný program, v kterém MUDr. Lucie Hrdličková z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol představila práci zatím jediného podpůrného a paliativního týmu pro dětské pacienty v republice ve FN Motol. Následovala prezentace prim. MUDr. Mahuleny Mojžíšové, která je současně předsedkyní Sekce dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP. Tato prezentace upozornila na nutnost komplexity a dobré koordinace  péče o dítě s nepříznivou diagnózou na všech úrovních zdravotní i sociální péče. V rámci posledního bloku hovořil Pavel Klimeš, vedoucí sestra mobilního hospice Cesta domů. Zaměřil se zejména na problematiku domácí paliativní péče u takto nemocných dětí a jejich rodin.  

 

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2674676-cesko-na-umirani-deti-neni-pripravene-pro-peci-chybi-zazemi-i-penize

 

Galerie