Protiepidemická opatření pro rodičky a doprovod

11. 1. 2021

S důrazem na větší ochranu našeho personálu a hospitalizovaných pacientek oddělení šestinedělí platí pro všechny rodičky od pátku 8. 1. 2021 povinnost absolvovat antigenní test na COVID-19.

Antigenní test u rodiček

„Od pátku 8. 1. 2021 bylo na základě souhlasného stanoviska vedení nemocnice schváleno antigenní testování všech příchozích rodiček do porodnice U Sluneční brány. Klientkám při příjmu k porodu bude proveden antigenní stěr na detekci COVID-19, jehož výsledek je znám do 30 minut od odběru,“ popsal MUDr. Leoš Teslík, primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Hořovice.

Ochranné pomůcky doprovodů u porodu

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 požadujeme od přítomné doprovázející třetí osoby při porodu, kterou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, aby používaly chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest.

„Používání improvizovaných nebo látkových roušek je nedostačující. Pokud doprovázející osoba nedisponuje chirurgickou rouškou, může si ji za 20 Kč zakoupit v automatu u centrálního příjmu nemocnice. Samozřejmě bychom u doprovodů v ideálním případě uvítali používání ochranných pomůcek s vyšší ochranou, jako je respirátor FFP2,“ řekl hořovický primář.

COVID-19 pozitivní rodičky

„Dále bychom chtěli apelovat na uvědomělost našich klientek, aby v případě jejich diagnostikované pozitivity na COVID-19, nařízené karanténě či o jakémkoliv rizikovém kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, oznámili tuto skutečnost na telefonním čísle 14500 pod předvolbou „6 – pohotovostní linka porodních sálů“ ještě před příjezdem do porodnice. Důvodem této apelace je současná napjatá epidemiologická situace, kdy je nutné preventivně chránit jak personál naší porodnice, tak i ostatní maminky po porodu,“ dodal MUDr. Teslík.