Přítomnost otců u porodu

16. 4. 2020

Nemocnice Hořovice povoluje přítomnost třetí osoby u porodu, tedy druhého rodiče nebo jiného člena domácnosti u porodu.

Třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti.

Přítomnost třetích osob u porodu je umožněna jen za dodržení několika podmínek:

  • doprovázející osoba musí být vybavena novou rouškou a jednorázovými rukavicemi;
  • před vstupem do nemocnice se musí podrobit základnímu vyšetření;
  • je třeba vyloučit kontakt s osobou s horečnatým onemocněním;
  • tělesná teplota doprovázející osoby musí být nižší než 37°C.

Porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, doprovázející osoba smí opustit tento prostor jen za souhlasu zdravotnického personálu porodního sálu. Povolení přítomnosti třetí osoby na porodním sále může ze závažných důvodů zrušit lékař porodního sálu.

Vedení nemocnice a gynekologicko-porodnického oddělení žádá o zodpovědný přístup doprovázejících osob k dodržování výše uvedených podmínek s ohledem na potenciální ohrožení rodiček, novorozenců a personálu.