Prevence v léčbě nádorů děložního čípku

2. 2. 2018

Měsíc leden byl vyhlášen jako mezinárodní měsíc boje proti rakovině děložního čípku. V České republice onemocní každoročně rakovinou děložního čípku zhruba tisíc žen. Dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR více než 40% pacientek ročně na toto onemocnění zemře. Bohužel všem těmto úmrtím by bylo možno vhodným přístupem žen předejít.

Jednoznačně nejzásadnější roli hrají v prevenci a časném záchytu nemoci pravidelné prohlídky u gynekologa. Ten může provést nejen klinické vyšetření, ale rovněž odhalit preventivním cytologickým stěrem z děložního čípku přítomnost infekce lidským papiloma virem (HPV), který se na vzniku nádoru významně podílí.

V hořovické nemocnici je této problematice věnována zvýšená pozornost. „Pacientky  dispenzarizovány  či  léčeny v onkologickém stacionáři jsou v rámci zvýšeného rizika duplicitního nádoru pravidelně odesílány na gynekologická vyšetření,“ vysvětluje MUDr. Martin Šmakal, primář onkologického stacionáře. Termíny jsou bedlivě sledovány. „Rovněž platí zvýšená kooperace mezi gynekologickým oddělením a onkologií, což zvyšuje časnost diagnostiky a eventuálně dřívější záchyt tzv. prekanceroz, tedy nálezů, z nichž by nádor mohl vzniknout,“ konstatuje hořovický primář.

Ke snížení rizika vzniku nemoci může přispět i očkování, nicméně vakcíny nechrání před všemi typy viru a jsou vhodné zejména pro ženy a dívky, které ještě nezahájily sexuální život. 

„Časně objevená stadia lze úspěšně léčit, velmi důležitá je proto včasnost diagnózy. Čím později gynekolog nádor zjistí, tím náročnější je léčba a bohužel je pak i méně úspěšná,“ říká MUDr. Vít Ulrych, lékař přidruženého Onkologického centra Mulstiscan v Pardubicích.

Nejohroženější jsou ženy po 40. roku života. Bohužel více než 1/3 žen přichází k lékaři s pokročilým či neoperovatelným onemocněním. Onkologické centrum Multiscan zavedlo u těchto žen již před 10 lety jako první pracoviště v ČR vysoce specializovanou techniku trojrozměrného plánování vnitřního ozáření (tzv. brachyterapie), kterou posléze rozšířilo o využití zobrazení magnetické rezonance. 

„Tato technologie významně zlepšuje přežití i u žen s některými neoperovatelnými nádory a stala se v současné době celosvětově doporučeným postupem. I proto v současné době dochází k další modernizaci vybavení a instalaci magnetické rezonance přímo do místnosti ozařovny. Jedná se v rámci České republiky o naprosto unikátní řešení, které je srovnatelné pouze s nejvyspělejšími onkologickými světovými pracovišti,“ uvádí vedoucí lékař radioterapie doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. 

Přesto by si jistě všichni lékaři, a onkologové zejména, přáli, aby toto moderní přístrojové vybavení bylo díky zlepšené prevenci využito co nejméně.