Plastická chirurgie v AKESO předčí konkurenci osobním přístupem

13. 4. 2022

V novém roce rozšířilo Diagnostické centrum Nemocnice Hořovice kapacitu služeb o plastickou chirurgii. Stále častěji poptávanou estetickou medicínu bude mít na starosti doktor Peter Mertan, který má mnohaleté zkušenosti ze zahraničí. Špičkového odborníka jsme se zeptali nejen na stav estetické chirurgie v Česku, ale také na jeho zkušenosti z jihu Evropy a vizi estetické chirurgie v AKESO.

Proč u vás jako lékaře zvítězil zrovna obor plastické chirurgie?

Na medicínu jsem nešel s vidinou, že se budu věnovat plastické chirurgii. Moje pohnutky byly jiné, chtěl jsem pomáhat lidem. Patřil jsem k poslednímu ročníku, který musel mít ještě dvě atestace. Nejdříve obecnou chirurgii a následně plastickou chirurgii. Dosáhnout této specializace celkově trvalo devět let. Lákala mě nejdřív chirurgie ruky, to je velmi zajímavá oblast. Spadá do ní celá populace, od dětí s vývojovými vadami až po seniory s degenerativními změnami následkem opotřebování. Při replantačních výkonech jde o velmi náročnou chirurgii, operace trvají až 12 hodin, celou dobu pod mikroskopem.

Je chirurgie ruky či poúrazová plastická chirurgie oblastí, které se budete v Nemocnici Hořovice věnovat, nebo půjde o estetickou chirurgii?

Poúrazová plastická chirurgie je náročná jak finančně, tak časově. Celkově je léčba dlouhá, stejně tak i rehabilitace. V AKESO se zatím chceme zaměřit na estetickochirurgickou operativu. Estetická chirurgie je široký podobor. Musíte dokázat odoperovat celé spektrum výkonů, přesto je prostor pro specializace. Já osobně se zaměřuji na kombinované výkony v rámci jedné celkové anestezie a rinoplastiku. Miluji umělecko-sochařskou práci při tvarování nosu. 

Můžete porovnat, jakou část v oboru plastické chirurgie představuje práce na estetických zákrocích (zvětšení či modelace prsou) a jakou poúrazové případy (například popáleniny atd.)?

Úrazy jsou hodně sezónní. Nejčastěji jako plastický chirurg narazíte na pacienty, kteří řezali na cirkulárce v létě, když připravovali dřevo na zimu. Ze své zkušenosti si ale myslím, že estetická plastická chirurgie začíná nepatrně dominovat. V porovnání s úrazy se estetické části plastické chirurgie dnes věnujeme zhruba z 55 procent. Čím dál větší část klientely v Česku představují cizinky. Důvod jejich rozhodnutí je především finanční. Jako příklad použiju rinoplastiku, tedy plastiku nosu, za kterou v sousedním Německu zaplatí až čtyřnásobnou cenu oproti ČR.  

"Miluji umělecko-sochařskou práci při tvarování nosu."

 

Velká část vaší kariéry je spjata se Španělskem. Jaký je největší rozdíl v plastické chirurgii v ČR a ve Španělsku? 

Česká plastická chirurgie patří mezi vyšší evropský standard. Jak už jsem zmínil, pro řadu cizinců jsou výkony u nás výrazně levnější než jinde v Evropě. Ale pokud bych měl uvést jiný rozdíl než finanční, byl by to rozdíl v přístupu lékaře k pacientovi. Podívám-li se například na Barcelonu, to je město, kde je společnost nastavená na privátní medicínu od konce 19. století. Je běžné, že člověk tam jde za soukromým lékařem. Proto je ve Španělsku běžné, že si lékaři uvědomují, jak důležité je budovat si svoje jméno. A tento přístup je mi blízký. Chci se ve svých znalostech posouvat, nechci profesně ustrnout. Život bez cíle by mi přišel nenaplněný. 

Jaké jsou trendy v estetické chirurgii v ČR a v zahraničí?

Internet je dnes všude, splývá to bez ohledu na hranice. Estetická chirurgie a její trendy přicházejí ve vlnách. Stačí se podívat na 60. léta, kdy byl populární styl Twiggy, což bylo něco úplně jiného, než je dnes poptávaný Kardashian styl. Dnes jsou trendy zvětšení rtů, nejčastěji kyselinou hyaluronovou, dlouhodobě jsou to určitě prsa a jejich zvětšení. Velká poptávka je po kypřejších tvarech. V dnešní době se více a více setkávám se ženami, které preferují zvětšení přenosem tuku, a to jak u prsou, tak i u pozadí. Efekt je dvojnásobný – odsají se a lépe vyformují problematické partie, samotným tukem se pak vyplní a pozvednou těhotenstvím, zhubnutím či stárnutím pokleslá a částečně vyprázdněná prsa či hýždě, což je i pro mě osobně lepší alternativa, protože nemusím pracovat s tělu nevlastním materiálem.  

Co se týče estetické chirurgie, vynikají Češi v nějakém ze svých požadavků?

Česká klientela nevyniká speciálními požadavky. Srovnám-li své profesní zkušenosti, nejodvážnější požadavky jsem zaznamenal u německých klientek. Potkal jsem při své práci pár domin z BDSM scény, které chtěly naprosto netradiční zákroky a braly to jako vylepšení své pracovní pozice. 

Rozmlouváte někdy pacientům estetický zákrok?

Ano, týká se to zhruba čtvrtiny potenciálních klientů. Stává se to ve chvíli, kdy jsou očekávání výsledku operace nereálná nebo jako plastický chirurg nevidím v požadovaném zákroku žádný benefit či zlepšení. Zároveň říkám, že plastická chirurgie je dobrovolná chirurgie. Pacient by měl být motivovaný a to se týká i jeho zájmu se po operaci správně doléčit. Pokud je motivace ze strany pacienta, je to vždy dobré znamení. Horší je, když ho k zákroku nutí okolí. Exemplární případ v naší branži je, že to chce partner či manžel, pacientka s tím ale není ztotožněná, neví, co od zákroku očekávat, a potom je z výsledku často nešťastná. Motivace pacienta a jeho očekávání jsou ostatně jedním z často diskutovaných témat v odborných kruzích. Musíte během konzultace odhadnout, jestli očekávání nejsou přehnaná. To je velmi těžké. Musíte se potýkat s tím, že s výsledkem není spokojený partner. Psychologický aspekt a jeho vliv na celý proces je kolikrát podceňovaná, ale integrální a velmi náročná součást našeho povolání. 

Jak taková konzultace s pacientem před operací probíhá?

Konzultaci je nutné vést odlehčeně a zároveň se umět ptát citlivě. Velmi důležitou částí konzultace jsou pro mě otázky pacientů. Pro mě je dobrý pacient takový, který je o výkonu co nejvíce informovaný.

Jak moc ovlivňují vaši práci sociální sítě?

Tlak virtuálního sociálního světa je veliký a už dlouho nezdravý. Ve své praxi jsem konfrontovaný každý den s fotkami upravenými photoshopem. Často jsou poptávané výsledky nereálné, protože fotky jsou evidentně upravené. Nechci slibovat něco, co je na těchto fotografiích možné, ale v realitě ne. Při zákroku jsem velice limitovaný proporcemi těla, kvalitou tkání, jejich elasticitou a dalšími faktory, které pacient nebere až tak v potaz. Samostatnou kapitolou je v pooperačním období hojení, dodržování pokynů, klidový režim a postupná rekonvalescence s následným začleněním do života v plném rozsahu. Jedna věc je něco navrhnout a druhá věc je operační výkon samotný. Ta část těla, ten materiál, se kterým pracujete, je živý, někdy neúprosný a nedovolí vám vše. Prostě je to několikaměsíční proces vyrovnávání se organismu s naším zásahem do jeho integrity. Efekt není instantní.

A odešel od vás někdo s nepořízenou?

Určitě. Někteří klienti nejsou stoprocentně přesvědčení. Častým příkladem je, kdy si pacientka nakonec výkon rozmyslí, když na konzultaci přijde s tím, že zákrok má za sebou už její kamarádka. Je důležité pacienty ujistit o tom, že jde o jejich tělo a jejich rozhodnutí. V našem oboru přicházejí pacienti stále s vizí idolu věčného mládí a krásy. Musíme si ale uvědomit, že tkáně a buňky jako jejich stavební kameny postupně časem chřadnou a umírají. Časový faktor hraje v našich životech velmi radikální a neoddiskutovatelnou úlohu. 

Plastická chirurgie patří mezi nové služby v Diagnostickém centru Nemocnice Hořovice. Jaký je váš cíl, v čem chcete být lepší než konkurence?

Chceme být nejlepší v maximálně profesionálním, ale zároveň osobním přístupu ke každému člověku a jeho problému. Schválně neužívám výraz pacient ani klient. Mým cílem je, aby pro ně byl proces od konzultace přes operaci až po úplné dohojení lidsky hodnotnější a osobní.

Galerie

MUDr. Peter Mertan vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve své profesi se specializuje na operaci nosu a kombinované operace v rámci jedné celkové anestezie.