Omezení návštěv a ochrana dýchacích cest

17. 10. 2022

Na základě současné epidemiologické situace související s výskytem onemocnění COVID-19, omezujeme s okamžitou platností návštěvy v NH.

Návštěvy u hospitalizovaného pacienta jsou zakázány s platností od 17. 10. 2022. Omezení návštěv platí do odvolání. Výjimku může udělit primář či ošetřující lékař.

Zároveň platí povinnost mít respirátor bez výdechového ventilu pro všechny pacienty i povolené návštěvy v ambulantní i lůžkové části nemocnice.

Návštěvy u hospitalizovaného pacienta jsou zakázány, vyjma:

  • přítomnosti třetí osoby při porodu,
  • návštěv nezletilých osob, včetně oddělení šestinedělí,
  • u pacientů s omezenou svéprávností,
  • u pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Pravidla pro navštěvující osoby:

  • Ve stejném čase lze připustit u pacienta přítomnost nejvýše jedné osoby.
  • Navštěvující osoba musí provádět dezinfekci rukou jak při vstupu, tak opakovaně během svého pobytu v nemocnici.
  • Na vícelůžkových pokojích je umožněna návštěva pouze jednoho pacienta v jednom čase.