Odhlašujeme Stav hromadného postižení osob

8. 4. 2021

Situace v regionu se pomalu lepší, nicméně stav v nemocnici je nadále velmi vážný. Přesto nám ale umožňuje již postupný přechod k normalizaci činnosti nemocnice.

Vzhledem parciálnímu zlepšení kapacitní situace zvláště v segmentu těžkého průběhu onemocnění COVID-19 odvoláváme k dnešnímu dni Stav hromadného postižení osob. Přesto nemocnice každý den stále přijímá několik pacientů s těžším průběhem COVID-19. Celé interní oddělení a část jednoho oddělení chirurgie je nadále plně obsazena pacienty COVID-19 pozitivními.

„To, co nás v posledních týdnech nejvíce trápilo, byla léčba pacientů s těžkým průběhem COVID-19 s nutností umělé plicní ventilace a navození stavu umělého spánku. Těchto pacientů máme v nemocnici nadále značné množství, ale stav většiny z nich se pomalu lepší, proto počítáme s tím, že počet takto postižených osob bude v budoucnu ubývat, pokud budou nadále trvat hygienicko-epidemiologická opatření, která omezí šíření viru v populaci," řekl MUDr. Michal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice

„Velmi rádi bychom vyhověli potřebě našich ostatních pacientů a proto postupně začneme v následujících týdnech obnovovat běžnou péči. Od příštího týdne začneme s běžnou operativou, kterou budeme v budoucnu rozšiřovat tak, abychom postupně odoperovali pacienty, jejichž výkony jsme byli nuceni odložit," popsal ředitel.

Chod nemocnice se bude nadále řídit dle své kapacity. V dalších měsících bude stále vysoká obsazenost lůžek COVID-19 pozitivními pacienty, proto, abychom co nejvíce snížili počet těchto pacientů, rozšiřujeme i kapacity očkování. Dokončili jsme prakticky druhé dávky u první vlny očkování, kam patřili starší občané. Nyní bude naše očkovací centrum očkovat každý den zhruba 250 lidí, včetně sobot a nedělí.

Interval mezi první a druhou dávkou u přípravků firem Pfizer a Moderna se prodloužil na 42 dnů, čímž dosáhlo možnosti očkovat první dávkou více pacientů najednou a tím snížit riziko vzniku infekce a minimalizovat tíži jejího průběhu.

„Připomínám, že kritéria pro zařazení do rizikové skupiny nemocných jsou všeobecně známá praktikujícím specialistům a pokud pacient tato kritéria splňuje, obdrží kód pro přihlášení do systému," řekl MUDr. Michal Průša.

Před očkováním prosíme o vyplnění formuláře, který je nutné odevzdat před podáním vakcíny. Pokud si vyplněný dotazník přinesete s sebou, zajistíte tak rychlejší administrativní proces před očkováním.