Od založení nadačního fondu uplynuly již tři roky

27. 5. 2019

V roce 2016 byl založen Nadační fond Žirafka na pomoc a podporu dětským pacientům, kteří jsou hospitalizováni v Nemocnici Hořovice. Jeho účelem je podpora aktivit zlepšujících prostředí oddělení s dětskými pacienty a aktivit směřujících k uplatnění nejmodernějších přístupů v léčbě s možností využívat nejkvalitnější přístrojovou techniku.

Nadační fond Žirafka podporuje všechna tři oddělení nemocnice, která poskytují regionální i nadregionální péči dětským pacientům.
Patří mezi ně oddělení novorozenecké s jednotkou intenzivní péče, které poskytuje veškerou intenzivní péči pro novorozence již od 31. týdne těhotenství. Dále dětské oddělení, které kromě standardní pediatrické péče poskytuje chronickou péči na oddělení dlouhodobé intenzivní a ošetřovatelské péče. Třetím oddělením pečujícím o dětské pacienty je oddělení následné intenzivní péče, které poskytuje multidisciplinární chronickou intenzivní a resuscitační péči dětem všech věkových skupin, kteří jsou velmi těžce až nevyléčitelně nemocní.

Díky laskavé pomoci z řad široké veřejnosti a společností se daří na kontě shromažďovat finanční prostředky, které mohou být využity na zakoupení přístrojů, pomůcek a potřebných věcí pro naše dětské pacienty.

Od založení v roce 2016 do konce roku 2018  se na Nadačním fondu Žirafka shromáždilo 635 616 Kč. V roce 2018 bylo použito 250 000 Kč jako sponzorský dar na zakoupení ventilačního přístroje pro novorozeneckou jednotku intenzivní péče.

„Finančních prostředků je potřeba stále, nové sponzory a dárce přijímáme s otevřenou náručí a nesmírně si vážíme všech stávajících dárců, podporovatelů, ať již ze strany vděčných rodičů, spolupracujících společností či jednotlivých podporovatelů. Rodiče nemocných dětí si této podpory nesmírně váží a jsou vděční za každou pomoc, která může zlepšit zdravotní stav jejich dětí," děkuje předsedkyně nadačního fondu MUDr. Milena Dokoupilová.

Více o Nadačním fondu Žirafka na www.nf-zirafka.cz

Galerie

Novorozenecké oddělení
Oddělení následné intenzivní péče pro děti
Dětské oddělení