Obdrželi jsme 12 nových plicních ventilátorů

22. 10. 2020

Dnes jsme převzali nové plicní ventilátory od Správy státních hmotných rezerv.

„Rád bych touto cestou poděkoval ministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi a Správě státních hmotných rezerv za dodání 12 nových ventilátorů, které jsme dnes převzali. Díky dodaným ventilátorům budeme schopni léčit větší množství pacientů, kteří po nakažení Covidem-19 a vyžadují připojení na plicní ventilační přístroje. Za dobu druhé vlny epidemie jsme v našich zdravotních zařízeních léčili již desítky pacientů, jejichž stav vyžadoval hospitalizaci. Jsem rád, že se po příchodu pana ministra Prymuly Ministerstvo zdravotnictví ČR snaží operativně řešit chybějících kapacity zařízení pro přípravu jednotek intenzivní péče a snaží se plošně poskytovat zařízení i regionálním nemocnicím, které s pandemií rovněž bojují," řekl Sotirios Zavalianis, majitel hořovické nemocnice.