Nová unikátní spisovna zdravotnické dokumentace

16. 7. 2019

Spisovna představuje instituci, jejímž posláním je ochrana a uchovávání zdravotnické dokumentace pacientů. Vedoucí spisovny provádí veškerou práci se získanými dokumenty, určuje jejich výběr mezi archiválie, zajišťuje jejich evidenci, uložení, ochranu a zpřístupnění veřejnosti.

„Stále rozšiřujeme a zkvalitňujeme lékařské služby v našich nemocnicích, s tím souvisí i narůstající počet pacientů, kteří do našich zařízení dochází na vyšetření. Z důvodu nedostatečných prostor pro zakládání zdravotní dokumentace jsme vybudovali novou spisovnu v areálu Nemocnice Hořovice. Budeme mít možnost zde archivovat zdravotnickou dokumentaci všech zdravotnických zařízení Akeso holdingu, hlavně Nemocnice Hořovice, Rehabilitační nemocnice Beroun a Onkologického a radiologického centra Multiscan Pardubice,“ říká Tomáš Petsinis, provozně-technický náměstek Nemocnice Hořovice. I přes zákonem dané a kolikrát velmi dlouhé lhůty pro uchovávání jak zdravotnické, tak i stavební, právní či finanční dokumentace, můžeme poskytnout zázemí pro všechna oddělení nemocnic. „Pro spisovnu byla postavena zcela nová budova, která splňuje všechny požadavky pro správné uchovávání dokumentace. Zároveň jsme zakoupili moderní technické vybavení, jako je například jeden z nejvýkonnějších certifikovaných skartovacích strojů, který má kapacitu okolo 100 kg odpadu za hodinu při běžném provozu. Rád bych poděkoval panu Jiřímu Topinkovi ze Státního okresního archivu Beroun (SOkA), který nám poskytl odborné konzultace při realizaci spisovny,“ dodává Tomáš Petsinis.

„Nová samostatná budova centrální spisovny tří nemocničních zařízení vybudovaná v areálu Nemocnice Hořovice splňuje veškeré velmi nadstandardní požadavky na uložení provozních dokumentů i zdravotnické dokumentace. Na rozdíl od éry státních zařízení, kdy se dokumentace skladovala po sklepeních s negativními dopady (plíseň aj.), nyní všechna tři zařízení získají moderní provoz vybavený samostatnou studovnou pro pacienty i velkokapacitní skartovačkou kvůli ochraně osobních údajů osob z již vyřazených spisů,“ říká Mgr. Jiří Topinka, vedoucí oddělení SOkA Beroun a dodává: „Berounský archiv rád poskytl konzultaci k samotné stavbě, tak k systému spisové služby. Nový počítačový systém spisovny s implementovaným spisovým řádem je navázán již na stávající databáze a poskytne tak okamžitý přehled o stavu analogových (papírových) i digitálních dokumentů. V každém případě se jedná o pozitivní počin, se kterým se u zdravotnických zařízení mimo velká města běžně nesetkáváme.“

Galerie

Skartovací stroj má kapacitu okolo 100 kg odpadu za hodinu při běžném provozu.
Ve spisovně bude uložena dokumentace všech zařízení Akeso holdingu s.r.o.