Naše porodnice se zapojila do projektu Perinatal

6. 10. 2023

Projekt dokáže odhalit u těhotných a žen po porodu psychické problémy již v samotném zárodku. Vytvořil ho tým Centra perinatálního duševního zdraví z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) a je do něho zapojeno několik porodnic a ambulancí včetně naší porodnice U Sluneční brány.

V Nemocnici Hořovice projekt Perinatal zastřešuje MUDr. Jan Andert a MUDr. Lenka Jelínková, lékaři gynekologicko-porodnického oddělení.

Od kdy je hořovická porodnice zapojená do programu Perinatal?

Hořovická nemocnice se zapojila do programu Perinatal k 31. 8. 2023. Péče o pacientky na oddělení šestinedělí z pohledu jejich psychiky je velice důležitá a my jsme rádi, že projekt vyplní chybějící mezeru v péči, obzvláště v dnešní době, kdy je psychologická péče velmi nedostatková.

Kolik žen už jste otestovali?

Vyplnění dotazníku přes tablet nabízíme všem rodičkám. Od založení projektu jej vyplnilo téměř 100 maminek.

U kolika z nich odhalily testy rizikové příznaky poporodních depresí nebo úzkostí?

V tuto chvíli nemáme k dispozici výstupy z dotazníkového šetření. Vyplněný formulář je odesílán do Národního ústavu duševního zdraví, kde je vyhodnocen.

Jak postupujete, pokud u pacientky testy identifikují rizikové příznaky poporodních depresí nebo úzkostí?

V případě zjištěného rizika je maminka již kontaktována proškolenou specialistkou s vlastní zkušeností s poporodními obtížemi, která ji v případě potíží přesměruje na další specialisty.