Nadační fond Žirafka

9. 2. 2023

Nadační fond Žirafka byl založen 20. října 2016 a plně se jeho činnost po technických procedurách rozběhla od ledna 2017. Jeho hlavním posláním je pomoc a podpora dětských pacientů, kteří jsou hospitalizováni v Nemocnici Hořovice a jejich rodinných příslušníků v průběhu jejich léčby. Současně je jeho účelem pomoc a podpora aktivit zlepšujících prostředí oddělení s dětskými pacienty a aktivit směřujících k uplatnění nejmodernějších přístupů v léčbě a vybavení těchto oddělení moderní přístrojovou technikou.

Nyní je tomu 5 let, co NF pomáhá a podporuje všechny dětské pacienty, kteří jsou hospitalizováni na dětských odděleních Nemocnice Hořovice. Jedná se o novorozenecké oddělení s jednotkou intenzivní péče pro novorozence od 30. týdne těhotenství, dále dětské oddělení, které se se stará o děti všech věkových kategorií a jehož součástí je i oddělení dlouhodobé a ošetřovatelské péče pro děti s život limitujícím onemocnění bez nutnosti ventilační podpory (DIOP). Třetím dětským oddělením v nemocnici je oddělení následné intenzivní péče (NIP), které poskytuje multidisciplinární intenzivní a resuscitační péči dětem všech věkových kategorií, které jsou těžce nebo nevyléčitelně nemocní.   

Jelikož dětská oddělení nemocnice poskytují regionální, ale i nadregionální péči, je nutné neustále doplňovat či zdokonalovat přístrojové vybavení, aby mohla poskytovat co nejkvalitnější a nejmodernější péči.  Vedle správného zacílení finančních prostředků je pro Nadační fond Žirafka stejně důležitá také transparentnost a profesionalita. Každoročně je vydávána výroční zpráva. Díky laskavé finanční pomoci z řad spokojených rodičů ošetřených dětí, široké veřejnosti a různých společností se nám podařilo na kontě Nadačního fondu za uplynulých 5 let shromáždit celkem přes 1,5 milionů Kč. Z těchto finančních prostředků byl zakoupen modulární ventilátor pro novorozence s možností neinvazivní i invazivní ventilace, přístroj na vyhledávání sluchových vad a poruch novorozenců a malých kojenců. Pro následnou chronickou péči byly zakoupen polohovací kočárek pro možnosti procházek. V současné době se podepisuje smlouva na kanisterapii – terapie psy a vybírající se rehabilitační a motivační pomůcky pro děti s život limitujícími onemocněními, které jsou dlouhodobě hospitalizované na oddělení DIOP A NIP.

Finančních prostředků je potřeba stále, nové sponzory a dárce přijímáme s otevřenou náručí a nesmírně si vážíme jakýchkoliv podporovatelů našeho fondu. Rodiče nemocných dětí si této podpory nesmírně váží a jsou vděční za každou pomoc, která může zlepšit zdravotní stav jejich dětí. 

Přispět můžete přes webový portál nadačního fondu (www.nf-zirafka.cz) nebo přímo na účet NF 115-3251640217/0100 libovolnou částkou.

Za Nadační fond bych chtěla poděkovat všem dosavadním sponzorům za laskavou podporu a možnost pomáhat těmto dětem. Věřím, že i v následujícím roce se nám podaří získat další prostředky na zakoupení potřebných přístrojů, pomůcek či dále vylepšit prostředí dětských oddělení,“ doplňuje předsedkyně Nadačního fondu Žirafka MUDr. Milena Dokoupilová.