Manipulace s pacientem jako s těžkým břemenem

25. 1. 2024

Tak se jmenovalo školení, které pro zaměstnance Nemocnice Hořovice uspořádaly fyzioterapeutky Pavlína Jiráková, Dana Bělohlávková a Petra Slabochová.

I když se název někomu může zdát úsměvný, nejsme daleko od pravdy. Pacient, který je pohybově indisponovaný, nebo dokonce zcela nehybný, se v danou chvíli pro ošetřovatele stává velmi těžkým objektem, se kterým si musí poradit. „Ve většině případů jsou ošetřovatelky mladé, štíhlé slečny, které váží znatelně méně než samotný pacient. Je nutné je naučit, jak využít sílu a páku vlastního těla, aby si manipulaci ulehčily anebo aby ji vůbec zvládly,“ objasňuje fyzioterapeut Pavlína Jiráková.

Kolikrát při manipulaci s pacientem má problém i urostlý sanitář, natož křehká zdravotní sestra. Fyzioterapeuti si tento problém moc dobře uvědomují, stejně tak jako skutečnost, že právě zdravotní personál si musí v první řadě chránit své zdraví bezpečnou manipulací. Pokud se oni zraní a budou v pracovní neschopnosti, nebude se mít o pacienty kdo postarat.

Správná manipulace s indisponovaným pacientem je tak lepší a bezpečná nejen pro zdravotníky, ale také i pro samotné pacienty. A to bylo cílem školení. Fyzioterapeutky vše nejprve vysvětlily a názorně ukázaly na dobrovolníkovi. Následně daly prostor všem zúčastněným, aby si správnou manipulaci a polohování vyzkoušeli. Při tom je opravovaly a radily, jak svoji techniku vylepšit.

Všichni zúčastnění se shodli, že školení bylo pro jejich praxi velkým přínosem a jsou rádi, že jejich kolegové myslí na jejich zdraví i na bezpečí jejich pacientů.

Galerie